Hopp til hovedinnhold

Resultater

Sammenlign:

Når irriterte du deg sist over forsøpling av gater eller natur?

Siste veke
0%(0)
Siste månad
100%(1)
Siste året
0%(0)
Aldri
0%(0)
Hugsar ikkje
0%(0)

Korleis opplever du at forsøplinga har vore dei siste åra?

Auking
0%(0)
Som før
0%(0)
Mindre enn før
100%(1)
Veit ikkje
0%(0)

Kor ofte kastar du frå deg søppel på gata eller i naturen?

Ofte
0%(0)
Ein gong i blant
100%(1)
Sjeldan
0%(0)
Aldri
0%(0)
Hugsar ikkje
0%(0)

Dersom du kastar frå deg søppel: Kvifor gjorde du det sist gong?

Langt til næraste søppeldunk
0%(0)
Det var allereie mykje søppel der frå før
0%(0)
Gidda ikkje bere det med meg
100%(1)
Det rotnar eller blir brote ned
0%(0)
Søppeldunken var full
0%(0)
Eg tenkte ikkje så nøye over det
0%(0)

Hender det at du sier frå dersom du ser nokon som kastar frå seg papir eller anna søppel?

Ofte
0%(0)
En gong i blant
100%(1)
Sjeldan
0%(0)
Aldri
0%(0)
Hugsar ikkje
0%(0)

Hender det at du plukkar opp søppel som andre har kasta frå seg?

Ofte
0%(0)
Ein gong i blant
100%(1)
Sjeldan
0%(0)
Aldri
0%(0)
Hugsar ikkje
0%(0)

Har du i løpet av det siste året delteke i ein ryddeaksjon for å fjerne søppel utandørs?

Ja
0%(0)
Nei
100%(1)
Hugsar ikkje
0%(0)

Kor einig er du i utsagnet «Eg får dårleg samvit når eg kastar søppel på gata eller i naturen»?

Heilt einig
0%(0)
Litt einig
100%(1)
Ganske ueinig
0%(0)
Helt ueinig
0%(0)
Veit ikkje
0%(0)