Hopp til hovedinnhold

Resultater

Sammenlign:

Når irriterte du deg sist over forsøpling av gater eller natur?

Siste veke
48%(138)
Siste månad
15%(44)
Siste året
9%(27)
Aldri
11%(33)
Hugsar ikkje
16%(47)

Korleis opplever du at forsøplinga har vore dei siste åra?

Auking
61%(176)
Som før
29%(84)
Mindre enn før
2%(7)
Veit ikkje
8%(22)

Kor ofte kastar du frå deg søppel på gata eller i naturen?

Ofte
14%(41)
Ein gong i blant
21%(62)
Sjeldan
23%(67)
Aldri
40%(117)
Hugsar ikkje
1%(2)

Dersom du kastar frå deg søppel: Kvifor gjorde du det sist gong?

Langt til næraste søppeldunk
20%(58)
Det var allereie mykje søppel der frå før
4%(12)
Gidda ikkje bere det med meg
18%(51)
Det rotnar eller blir brote ned
9%(25)
Søppeldunken var full
7%(19)
Eg tenkte ikkje så nøye over det
43%(124)

Hender det at du sier frå dersom du ser nokon som kastar frå seg papir eller anna søppel?

Ofte
13%(39)
En gong i blant
18%(51)
Sjeldan
20%(57)
Aldri
46%(133)
Hugsar ikkje
3%(9)

Hender det at du plukkar opp søppel som andre har kasta frå seg?

Ofte
14%(41)
Ein gong i blant
22%(63)
Sjeldan
20%(58)
Aldri
43%(123)
Hugsar ikkje
1%(4)

Har du i løpet av det siste året delteke i ein ryddeaksjon for å fjerne søppel utandørs?

Ja
35%(100)
Nei
57%(165)
Hugsar ikkje
8%(24)

Kor einig er du i utsagnet «Eg får dårleg samvit når eg kastar søppel på gata eller i naturen»?

Heilt einig
47%(136)
Litt einig
25%(73)
Ganske ueinig
7%(20)
Helt ueinig
9%(25)
Veit ikkje
12%(35)