Hopp til hovedinnhold

Resultater

Sammenlign:

Når irriterte du deg sist over forsøpling av gater eller natur?

Siste veke
65%(58)
Siste månad
17%(15)
Siste året
2%(2)
Aldri
4%(4)
Hugsar ikkje
11%(10)

Korleis opplever du at forsøplinga har vore dei siste åra?

Auking
62%(55)
Som før
28%(25)
Mindre enn før
4%(4)
Veit ikkje
6%(5)

Kor ofte kastar du frå deg søppel på gata eller i naturen?

Ofte
6%(5)
Ein gong i blant
9%(8)
Sjeldan
34%(30)
Aldri
51%(45)
Hugsar ikkje
1%(1)

Dersom du kastar frå deg søppel: Kvifor gjorde du det sist gong?

Langt til næraste søppeldunk
38%(34)
Det var allereie mykje søppel der frå før
0%(0)
Gidda ikkje bere det med meg
16%(14)
Det rotnar eller blir brote ned
27%(24)
Søppeldunken var full
1%(1)
Eg tenkte ikkje så nøye over det
18%(16)

Hender det at du sier frå dersom du ser nokon som kastar frå seg papir eller anna søppel?

Ofte
6%(5)
En gong i blant
43%(38)
Sjeldan
21%(19)
Aldri
30%(27)
Hugsar ikkje
0%(0)

Hender det at du plukkar opp søppel som andre har kasta frå seg?

Ofte
13%(12)
Ein gong i blant
48%(43)
Sjeldan
19%(17)
Aldri
16%(14)
Hugsar ikkje
3%(3)

Har du i løpet av det siste året delteke i ein ryddeaksjon for å fjerne søppel utandørs?

Ja
51%(45)
Nei
49%(44)
Hugsar ikkje
0%(0)

Kor einig er du i utsagnet «Eg får dårleg samvit når eg kastar søppel på gata eller i naturen»?

Heilt einig
71%(63)
Litt einig
15%(13)
Ganske ueinig
1%(1)
Helt ueinig
6%(5)
Veit ikkje
8%(7)