Hopp til hovedinnhold

Resultater

Sammenlign:

Når irriterte du deg sist over forsøpling av gater eller natur?

Siste veke
52%(24)
Siste månad
9%(4)
Siste året
0%(0)
Aldri
2%(1)
Hugsar ikkje
37%(17)

Korleis opplever du at forsøplinga har vore dei siste åra?

Auking
30%(14)
Som før
20%(9)
Mindre enn før
39%(18)
Veit ikkje
11%(5)

Kor ofte kastar du frå deg søppel på gata eller i naturen?

Ofte
4%(2)
Ein gong i blant
2%(1)
Sjeldan
26%(12)
Aldri
67%(31)
Hugsar ikkje
0%(0)

Dersom du kastar frå deg søppel: Kvifor gjorde du det sist gong?

Langt til næraste søppeldunk
0%(0)
Det var allereie mykje søppel der frå før
0%(0)
Gidda ikkje bere det med meg
13%(2)
Det rotnar eller blir brote ned
13%(2)
Søppeldunken var full
53%(8)
Eg tenkte ikkje så nøye over det
20%(3)

Hender det at du sier frå dersom du ser nokon som kastar frå seg papir eller anna søppel?

Ofte
30%(14)
En gong i blant
22%(10)
Sjeldan
17%(8)
Aldri
17%(8)
Hugsar ikkje
13%(6)

Hender det at du plukkar opp søppel som andre har kasta frå seg?

Ofte
26%(12)
Ein gong i blant
46%(21)
Sjeldan
15%(7)
Aldri
11%(5)
Hugsar ikkje
2%(1)

Har du i løpet av det siste året delteke i ein ryddeaksjon for å fjerne søppel utandørs?

Ja
98%(45)
Nei
2%(1)
Hugsar ikkje
0%(0)

Kor einig er du i utsagnet «Eg får dårleg samvit når eg kastar søppel på gata eller i naturen»?

Heilt einig
83%(38)
Litt einig
7%(3)
Ganske ueinig
0%(0)
Helt ueinig
4%(2)
Veit ikkje
7%(3)