Hopp til hovedinnhold

Resultater

Sammenlign:

Når irriterte du deg sist over forsøpling av gater eller natur?

Siste veke
52%(14)
Siste månad
22%(6)
Siste året
11%(3)
Aldri
11%(3)
Hugsar ikkje
4%(1)

Korleis opplever du at forsøplinga har vore dei siste åra?

Auking
44%(12)
Som før
19%(5)
Mindre enn før
15%(4)
Veit ikkje
22%(6)

Kor ofte kastar du frå deg søppel på gata eller i naturen?

Ofte
4%(1)
Ein gong i blant
0%(0)
Sjeldan
22%(6)
Aldri
70%(19)
Hugsar ikkje
4%(1)

Dersom du kastar frå deg søppel: Kvifor gjorde du det sist gong?

Langt til næraste søppeldunk
17%(3)
Det var allereie mykje søppel der frå før
6%(1)
Gidda ikkje bere det med meg
6%(1)
Det rotnar eller blir brote ned
28%(5)
Søppeldunken var full
6%(1)
Eg tenkte ikkje så nøye over det
39%(7)

Hender det at du sier frå dersom du ser nokon som kastar frå seg papir eller anna søppel?

Ofte
4%(1)
En gong i blant
30%(8)
Sjeldan
22%(6)
Aldri
41%(11)
Hugsar ikkje
4%(1)

Hender det at du plukkar opp søppel som andre har kasta frå seg?

Ofte
15%(4)
Ein gong i blant
41%(11)
Sjeldan
22%(6)
Aldri
15%(4)
Hugsar ikkje
7%(2)

Har du i løpet av det siste året delteke i ein ryddeaksjon for å fjerne søppel utandørs?

Ja
11%(3)
Nei
74%(20)
Hugsar ikkje
15%(4)

Kor einig er du i utsagnet «Eg får dårleg samvit når eg kastar søppel på gata eller i naturen»?

Heilt einig
67%(18)
Litt einig
15%(4)
Ganske ueinig
7%(2)
Helt ueinig
0%(0)
Veit ikkje
11%(3)