Hopp til hovedinnhold

Resultater

Sammenlign:

Når irriterte du deg sist over forsøpling av gater eller natur?

Siste veke
71%(15)
Siste månad
0%(0)
Siste året
5%(1)
Aldri
5%(1)
Hugsar ikkje
19%(4)

Korleis opplever du at forsøplinga har vore dei siste åra?

Auking
48%(10)
Som før
24%(5)
Mindre enn før
5%(1)
Veit ikkje
24%(5)

Kor ofte kastar du frå deg søppel på gata eller i naturen?

Ofte
5%(1)
Ein gong i blant
14%(3)
Sjeldan
33%(7)
Aldri
48%(10)
Hugsar ikkje
0%(0)

Dersom du kastar frå deg søppel: Kvifor gjorde du det sist gong?

Langt til næraste søppeldunk
14%(3)
Det var allereie mykje søppel der frå før
0%(0)
Gidda ikkje bere det med meg
5%(1)
Det rotnar eller blir brote ned
48%(10)
Søppeldunken var full
10%(2)
Eg tenkte ikkje så nøye over det
24%(5)

Hender det at du sier frå dersom du ser nokon som kastar frå seg papir eller anna søppel?

Ofte
24%(5)
En gong i blant
38%(8)
Sjeldan
10%(2)
Aldri
29%(6)
Hugsar ikkje
0%(0)

Hender det at du plukkar opp søppel som andre har kasta frå seg?

Ofte
14%(3)
Ein gong i blant
48%(10)
Sjeldan
10%(2)
Aldri
29%(6)
Hugsar ikkje
0%(0)

Har du i løpet av det siste året delteke i ein ryddeaksjon for å fjerne søppel utandørs?

Ja
57%(12)
Nei
33%(7)
Hugsar ikkje
10%(2)

Kor einig er du i utsagnet «Eg får dårleg samvit når eg kastar søppel på gata eller i naturen»?

Heilt einig
81%(17)
Litt einig
5%(1)
Ganske ueinig
10%(2)
Helt ueinig
5%(1)
Veit ikkje
0%(0)