Hopp til hovedinnhold

Resultater

Sammenlign:

Når irriterte du deg sist over forsøpling av gater eller natur?

Siste veke
26%(18)
Siste månad
31%(21)
Siste året
22%(15)
Aldri
6%(4)
Hugsar ikkje
15%(10)

Korleis opplever du at forsøplinga har vore dei siste åra?

Auking
34%(23)
Som før
31%(21)
Mindre enn før
31%(21)
Veit ikkje
4%(3)

Kor ofte kastar du frå deg søppel på gata eller i naturen?

Ofte
1%(1)
Ein gong i blant
10%(7)
Sjeldan
29%(20)
Aldri
56%(38)
Hugsar ikkje
3%(2)

Dersom du kastar frå deg søppel: Kvifor gjorde du det sist gong?

Langt til næraste søppeldunk
23%(12)
Det var allereie mykje søppel der frå før
0%(0)
Gidda ikkje bere det med meg
17%(9)
Det rotnar eller blir brote ned
38%(20)
Søppeldunken var full
17%(9)
Eg tenkte ikkje så nøye over det
6%(3)

Hender det at du sier frå dersom du ser nokon som kastar frå seg papir eller anna søppel?

Ofte
7%(5)
En gong i blant
34%(23)
Sjeldan
24%(16)
Aldri
32%(22)
Hugsar ikkje
3%(2)

Hender det at du plukkar opp søppel som andre har kasta frå seg?

Ofte
18%(12)
Ein gong i blant
34%(23)
Sjeldan
24%(16)
Aldri
22%(15)
Hugsar ikkje
3%(2)

Har du i løpet av det siste året delteke i ein ryddeaksjon for å fjerne søppel utandørs?

Ja
41%(28)
Nei
57%(39)
Hugsar ikkje
1%(1)

Kor einig er du i utsagnet «Eg får dårleg samvit når eg kastar søppel på gata eller i naturen»?

Heilt einig
56%(38)
Litt einig
31%(21)
Ganske ueinig
3%(2)
Helt ueinig
4%(3)
Veit ikkje
6%(4)