Hopp til hovedinnhold

Resultater

Sammenlign:

Når irriterte du deg sist over forsøpling av gater eller natur?

Siste veke
18%(4)
Siste månad
18%(4)
Siste året
5%(1)
Aldri
5%(1)
Hugsar ikkje
55%(12)

Korleis opplever du at forsøplinga har vore dei siste åra?

Auking
36%(8)
Som før
50%(11)
Mindre enn før
5%(1)
Veit ikkje
9%(2)

Kor ofte kastar du frå deg søppel på gata eller i naturen?

Ofte
0%(0)
Ein gong i blant
27%(6)
Sjeldan
45%(10)
Aldri
27%(6)
Hugsar ikkje
0%(0)

Dersom du kastar frå deg søppel: Kvifor gjorde du det sist gong?

Langt til næraste søppeldunk
23%(5)
Det var allereie mykje søppel der frå før
0%(0)
Gidda ikkje bere det med meg
18%(4)
Det rotnar eller blir brote ned
32%(7)
Søppeldunken var full
9%(2)
Eg tenkte ikkje så nøye over det
18%(4)

Hender det at du sier frå dersom du ser nokon som kastar frå seg papir eller anna søppel?

Ofte
0%(0)
En gong i blant
36%(8)
Sjeldan
14%(3)
Aldri
23%(5)
Hugsar ikkje
27%(6)

Hender det at du plukkar opp søppel som andre har kasta frå seg?

Ofte
0%(0)
Ein gong i blant
14%(3)
Sjeldan
36%(8)
Aldri
45%(10)
Hugsar ikkje
5%(1)

Har du i løpet av det siste året delteke i ein ryddeaksjon for å fjerne søppel utandørs?

Ja
45%(10)
Nei
45%(10)
Hugsar ikkje
9%(2)

Kor einig er du i utsagnet «Eg får dårleg samvit når eg kastar søppel på gata eller i naturen»?

Heilt einig
36%(8)
Litt einig
50%(11)
Ganske ueinig
0%(0)
Helt ueinig
5%(1)
Veit ikkje
9%(2)