Miljolare.no

Område: Lutvann - badeplass i nordre ende

ArtLenke til artsinfoReg. datoObs. datoLenke til bildeLokalitet
Firblad (Paris quadrifolia)21.06.201320.06.2013 Lutvann - badeplass i nordre ende (Oslo)
Maiblom (Maianthemum bifolium)21.06.201320.06.2013 Lutvann - badeplass i nordre ende (Oslo)
Skogstorkenebb (Geranium sylvaticum)21.06.201320.06.2013 Lutvann - badeplass i nordre ende (Oslo)
Engkarse (Cardamine pratensis)21.06.201320.06.2013 Lutvann - badeplass i nordre ende (Oslo)
Blåbær (Vaccinium myrtillus)21.06.201320.06.2013 Lutvann - badeplass i nordre ende (Oslo)
Bringebær (Rubus idaeus)21.06.201320.06.2013 Lutvann - badeplass i nordre ende (Oslo)
Røsslyng (Calluna vulgaris)21.06.201320.06.2013 Lutvann - badeplass i nordre ende (Oslo)
Svartor (Alnus glutinosa)21.06.201320.06.2013 Lutvann - badeplass i nordre ende (Oslo)
Rogn (Sorbus aucuparia)21.06.201320.06.2013 Lutvann - badeplass i nordre ende (Oslo)
Hengebjørk (Betula pendula)21.06.201320.06.2013 Lutvann - badeplass i nordre ende (Oslo)
Bjørk (Betula pubescens)21.06.201320.06.2013 Lutvann - badeplass i nordre ende (Oslo)
Gran (Picea abies)21.06.201320.06.2013 Lutvann - badeplass i nordre ende (Oslo)
Furu (Pinus sylvestris)21.06.201320.06.2013 Lutvann - badeplass i nordre ende (Oslo)
Markjordbær (Fragaria vesca)21.06.201320.06.2013 Lutvann - badeplass i nordre ende (Oslo)
Vannmidd (Hydracarina indet.)21.06.201320.06.2013 Lutvann - badeplass i nordre ende (Oslo)
Nordlig marflo (Gammarus lacustris)21.06.201320.06.2013 Lutvann - badeplass i nordre ende (Oslo)
Engtordivel (Geotrupes stercorarius)21.06.201320.06.2013 Lutvann - badeplass i nordre ende (Oslo)
Bjørkemålere (Epirrita sp.)21.06.201320.06.2013 Lutvann - badeplass i nordre ende (Oslo)
Steinfluer (Plecoptera indet.)21.06.201320.06.2013 Lutvann - badeplass i nordre ende (Oslo)
Gransnutebille (Hylobius abietis)21.06.201320.06.2013 Lutvann - badeplass i nordre ende (Oslo)
Trepigget stingsild (Gasterosteus aculeatus)21.06.201320.06.2013Se bildeLutvann - badeplass i nordre ende (Oslo)