Nordlig marflo (Gammarus lacustris)

Dette er den vanligste gammarus-arten i ferskvann i Norge. Den lever først og fremst i stillestående vann. Kan utgjøre en viktig del av dietten for ørret, særlig i høyfjellsvann med fin kvalitet på...

Underrekke: Krepsdyr (Crustacea)
Klasse: Storkreps (Malacostraca)
Orden: Tanglopper (Amphipoda)
Familie: Gammaridae
Slekt: Gammarus