Miljolare.no

Klasse: Mangebørstemark (Polychaeta)

I sjøen er mangebørstemark den vanligste børstemarken. Ofte ser man ikke marken i det hele tatt, fordi de graver seg ned i sanden eller bygger seg hus som de bor i. Vanlige mangebørstemarker er f. eks. fjæremark og posthornmark. Tidligere ble mangebørstemarkene delt inn i grupper på grunnlag av deres levevis (frittsvømmende eller gravende), men denne inndelingen har vist seg å ikke samsvare med den naturlige grupperingen som følge av evolusjon. Den virkelige inndelingen og definisjon av de høyere gruppene (ordener) i Polychaetea er diskutert blant forskere.

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Leddormer (Annelida)
Klasse  Mangebørstemark (Polychaeta)
Orden   Capitellida
Familie    Arenicolidae
Slekt     Arenicola
Orden   Phyllodocida
Familie    Skjellryggfamilien (Aphroditidae)
Slekt     Aphrodite
Familie    Nereidae
Familie    Tomopteridae
Slekt     Tomopteris
Orden   Sabellida
Familie    Serpulidae
Slekt     Hydroides
Slekt     Pomatoceros
Familie    Spirorbidae
Slekt     Circeis
Slekt     Spirorbis