Miljolare.no

Rekke: Leddormer (Annelida)

Leddmarkene har som regel lang, tøyelig kropp og er tydelig leddelte. Tre undergrupper finnes, hvorav to er nokså godt representert i ferskvann; fåbørstemark og igler. Den tredje gruppen, mangebørstemarkene, er utelukkende marin.

Engelsk navn: Annelid worms

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Leddormer (Annelida)
Klasse  Fåbørstemark (Oligochaeta)
Orden   Haplotaxida
Orden   Lumbriculida
Orden   Tubificida
Underklasse  Igler (Hirudinea)
Familie   Svelgigler (Erpobdellidae)
Familie   Flatigler (Glossiphoniidae)
Familie   Kjeveigler (Hirudidae)
Familie   Fiskeigler (Piscicolidae)
Klasse  Mangebørstemark (Polychaeta)
Orden   Capitellida
Orden   Phyllodocida
Orden   Sabellida