Miljolare.no

Divisjon: Blågrønnbakterier (Cyanobacteria)

Gruppen har vid utbredelse i ulike miljø som ferskvann, sjøvann, fuktig jord og selv på ekstreme steder som isbreer, ørken og varmekilder.
Spesielle egenskaper: Blant vanlige vegetative celler kan en finne to typer av celler som er annerledes, heterocyster og hvileceller. Heterocyster fikserer atmosfærisk nitrogen. Hvileceller danner ekstra tykk cellevegg og er fylt med reservenæring. Hvileceller kan synke til bunns og bli liggende i lang tid før de igjen vil spire, dvs. dele seg.
Oppblomstring av blågrønnalger i forurensede vann er ganske vanlig om sensommeren og kjennetegnes ved endret farge på vannet. Mange planktoniske former kan danne gassvakuoler. Gassvakuolene gjør at koloniene kan flyte til overflaten og slike fenomen kalles vannblomst.

Andre navn: blågrønnalger

Systematikk:

RikeBakterieriket (Eubacteria)
Divisjon Blågrønnbakterier (Cyanobacteria)
Klasse  Blågrønnalger/blågrønnbakterier (Cyanophyceae)
Orden   Chroococcales
Slekt    Achroonema
Slekt    Aphanothece
Slekt    Chroococcus
Slekt    Coelosphaerium
Slekt    Eucapsis
Slekt    Gomphosphaeria
Slekt    Merismopedia
Slekt    Microcystis
Orden   Nostocales
Familie    Oscillatoriaceae
Familie    Rivulariaceae
Familie    Scytonemataceae
Familie    Stigonemataceae
Orden   Synechococcales
Familie    Merismopediaceae