Miljolare.no

Familie: Oscillatoriaceae

Klassifisert som en egen orden i Planteplankton-kompendiet. Trådformete alger med eller uten heterocyster.

Systematikk:

RikeBakterieriket (Eubacteria)
Divisjon Blågrønnbakterier (Cyanobacteria)
Klasse  Blågrønnalger/blågrønnbakterier (Cyanophyceae)
Orden   Nostocales
Familie    Oscillatoriaceae
Slekt     Anabaena
Art      Anabaena affinis
Art      Anabaena circinalis
Art      Anabaena flos-aquae
Art      Anabaena lemmermannii
Art      Anabaena solitaria
Art      Anabaena spiroides
Slekt     Aphanizomenon
Art      Aphanizomenon flos-aquae
Slekt     Calothrix
Slekt     Lyngbya
Slekt     Nostoc
Art      Nostoc kihlmanii
Slekt     Oscillatoria
Art      Oscillatoria limnetica
Slekt     Pseudoanabaena
Slekt     Spirulina