Miljolare.no

Familie: Hinnebegerfamilien (Plumbaginaceae)

Når kommer våren?
23.06.2019
Ottar Sætre
Vaksvik (Ørskog, Møre og Romsdal)
23.06.2019 Blomstring stormarimjelle
23.06.2019 Blomstring småsyre
23.06.2019 Blomstring nattfiol
23.06.2019 Blomstring mørkkongslys
23.06.2019 Blomstring myrtistel
23.06.2019 Blomstring mjødurt
23.06.2019 Blomstring krypfredløs
23.06.2019 Blomstring gullris
23.06.2019 Blomstring flekkmarihand
23.06.2019 Blomstring fjærekoll
23.06.2019 Blomstring firkantperikum
23.06.2019 Blomstring bjørnebær
 
Når kommer våren?
23.04.2019
Charlotte Bakke
Mølen (Larvik, Vestfold)
21.04.2019 Blomstring slåpetorn
21.04.2019 Blomstring skjørbuksurt
21.04.2019 Blomstring lerkespore
21.04.2019 Blomstring fjærekoll
 
Når kommer våren?
31.05.2018
Ottar Sætre
Vaksvik (Ørskog, Møre og Romsdal)
31.05.2018 Blomstring fuglevikke
31.05.2018 Blomstring fjærekoll
31.05.2018 Blomstring blåklokke
 
Når kommer våren?
24.05.2018
Charlotte Bakke
Langøya (Bamble, Telemark)
23.05.2018 Blomstring flekkmure
23.05.2018 Blomstring fjærekoll
23.05.2018 Blomstring berberisslekta
 
Når kommer våren?
06.06.2017
Ottar Sætre
Vaksvik (Ørskog, Møre og Romsdal)
06.06.2017 Blomstring strandsmelle
06.06.2017 Blomstring skjørbuksurt
06.06.2017 Blomstring hvitkløver
06.06.2017 Blomstring gåsemure
06.06.2017 Blomstring fjærekoll
 
Når kommer våren?
03.06.2017
Charlotte Bakke
Veaholmen (Porsgrunn, Telemark)
29.05.2017 Blomstring strandsmelle
29.05.2017 Blomstring småsyre
29.05.2017 Blomstring fjærekoll
29.05.2017 Blomstring strandkvann
 
Når kommer våren?
26.06.2016
Ottar Sætre
Vaksvik (Ørskog, Møre og Romsdal)
23.06.2016 Blomstring fjærekoll
26.06.2016 Blomstring kystmaure
26.06.2016 Blomstring nattfiol
 
Når kommer våren?
08.05.2016
Charlotte Bakke
Holmen (Larvik, Vestfold)
08.05.2016 Blomstring skjørbuksurt
08.05.2016 Blomstring fjærekoll
 
Når kommer våren?
22.06.2015
Ottar Sætre
Vaksvik (Ørskog, Møre og Romsdal)
22.06.2015 Blomstring fjærekoll
22.06.2015 Blomstring skrubbær
22.06.2015 Blomstring småsmelle
22.06.2015 Blomstring tyttebær
 
Når kommer våren?
24.05.2015
Charlotte Bakke
Løvøya (Porsgrunn, Telemark)
21.05.2015 Blomstring fjærekoll
 
Livet i fjæra
02.06.2014
Sandgotna skole
Håkonshellapollen (Bergen, Hordaland)
Fjærekollslekta (Armeria)
Mosdyr (Bryozoa)
Krasing (Corallina officinalis)
Rugl (Corallinaceae Samlegruppe)
Svabergsjøpiggsvin (Echinus esculentus)
Tangkutling (Gobiusculus flavescens)
Eremittkreps (Paguridae)
Trekantmark (Pomatoceros triqueter)
Sukkertare (Saccharina latissima)
Fjærerur (Semibalanus balanoides)
Livet i fjæra
05.06.2014
Kvinnherad vidaregåande skule
Valen (Kvinnherad, Hordaland)
Hundekjeks (Anthriscus sylvestris)
Fjærekoll (Armeria maritima)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Vanleg rekeklo (Ceramium rubrum)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Urskjell (Chlamys varia)
Martaum (Chorda filum)
Vanlig grønndusk (Cladophora rupestris)
Langpiggsjøpiggsvin (Echinus acutus)
Knivskjell (Ensis sp.)
Sagtang (Fucus serratus)
Kaurtang (Fucus spiralis)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Fjæreblod (Hildenbrandia rubra)
Englodnegras (Holcus lanatus)
Knappsiv (Juncus conglomeratus)
Storstrandsnegl (Littorina littorea)
Raigras (Lolium perenne)
Tiriltunge (Lotus corniculatus)
Butt sandskjell (Mya truncata)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Østers (Ostreidae)
Fjellsyre (Oxyria digyna)
Albusnegl (Patella vulgata)
Leddsnegler (Polyplacophora)
Engsyre (Rumex acetosa)
Krushøymol (Rumex crispus)
Fjærerur (Semibalanus balanoides)
Engsmelle (Silene vulgaris)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
Livet i fjæra
05.06.2014
Kvinnherad vidaregåande skule
Valen (Kvinnherad, Hordaland)
Hundekjeks (Anthriscus sylvestris)
Fjærekoll (Armeria maritima)
Torsk (Gadus morhua)
Blåstål, rødnebb (Labrus bimaculatus)
Lomre (Microstomus kitt)
Skrubbe (Platichthys flesus)
Bakkesoleie (Ranunculus acris)
Småsyre (Rumex acetosella)
Hvitkløver (Trifolium repens)
Når kommer våren?
29.05.2014
Charlotte Bakke
Stilnestangen - Ytre Strandvei (Kragerø, Telemark)
19.05.2014 Blomstring blodstorkenebb
19.05.2014 Blomstring engtjæreblom
19.05.2014 Blomstring fjærekoll
19.05.2014 Blomstring jordrøyk
19.05.2014 Blomstring rødkløver
19.05.2014 Blomstring tunbalderbrå
 
Planter i og ved saltvatn
19.05.2013
Roy Henrik Eriksen
Lurøykalven (Bergen, Hordaland)
Fjærekoll (Armeria maritima)
1-15 av 34 siste»»