Miljolare.no

Familie: Kornellfamilien (Cornaceae)

Når kommer våren?
14.06.2020
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
14.06.2020 Blomstring skrubbær
14.06.2020 Blomstring ryllik
 
Når kommer våren?
12.06.2020
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
12.06.2020 Blomstring trollhegg
12.06.2020 Blomstring skrubbær
12.06.2020 Blomstring korsved
12.06.2020 Blomstring hengeaks
12.06.2020 Blomstring gulstarr
 
Når kommer våren?
31.05.2020
Byrknes skule
Byrknes Skule (Gulen, Vestland)
31.05.2020 Blomstring tiriltunge
31.05.2020 Blomstring skrubbær
31.05.2020 Blomstring tettegrasslekta
 
Planteregistreringer
28.08.2019
Bergen katedralskole
Mjølfjell, Kleivafjell (Voss, Vestland)
Fjellmarikåpe (Alchemilla alpina)
Dvergbjørk (Betula nana subsp. nana)
Bjørk (Betula pubescens)
Skrubbær (Chamaepericlymenum suecica)
Hestespreng (Cryptogramma crispa)
Krekling (Empetrum nigrum)
Stri kråkefot (Lycopodium annotinum)
Storblokkebær (Vaccinium uliginosum subsp. uliginosum)
Når kommer våren?
15.06.2019
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
15.06.2019 Blomstring svarttopp
15.06.2019 Blomstring skrubbær
15.06.2019 Blomstring molte
15.06.2019 Blomstring gulsildre
 
Når kommer våren?
22.05.2019
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
22.05.2019 Blomstring skrubbær
22.05.2019 Blomstring rødkløver
22.05.2019 Blomstring fuglevikke
 
Planteregistreringer
28.08.2018
Rothaugen skole
Fjellside i Sandviken (Bergen, Vestland)
Skrubbærslekta (Chamaepericlymenum)
Bjørnemosefamilien (Polytrichaceae)
Fenologi på Nordkalotten
13.06.2018
Kirkenes ungdomsskole
Langøra (Sør-Varanger, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
06.06.2018 Blomstring tyttebær
06.06.2018 Blomstring skrubbær
13.06.2018 Blomstring molte
13.06.2018 Blomstring finnmarkspors
 
Når kommer våren?
04.06.2018
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
02.06.2018 Blomstring skrubbær
04.06.2018 Blomstring kystmaure
04.06.2018 Blomstring grasstjerneblom
 
Når kommer våren?
30.05.2018
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
28.05.2018 Blomstring åkerstemorsblom
29.05.2018 Blomstring skrubbær
30.05.2018 Blomstring kystbergknapp
30.05.2018 Blomstring bjørnebær
29.05.2018 Blomstring marimjelleslekta
 
Når kommer våren?
25.05.2018
Kari Kvandal
Låte (Ullensvang, Vestland)
24.05.2018 Blomstring skrubbær
25.05.2018 Blomstring skogstorkenebb
15.05.2018 Blomstring skogstjerne
24.05.2018 Blomstring rødkløver
22.05.2018 Blomstring myske
08.05.2018 Blomstring markjordbær
24.05.2018 Blomstring liljekonvall
25.05.2018 Blomstring enghumleblom
 
Når kommer våren?
24.05.2018
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Viken)
21.05.2018 Voksenstadiet tiriltungeglansvikler
22.05.2018 Blomstring skogfiol
23.05.2018 Blomstring sibirkornell
23.05.2018 Blomstring rogn
24.05.2018 Blomstring marianøkleblom
23.05.2018 Blomstring maigull
22.05.2018 Blomstring hundekjeks
23.05.2018 Blomstring hagelupin
22.05.2018 Blomstring ripsslekta
22.05.2018 Blomstring matsyre
 
Når kommer våren?
11.06.2017
Ottar Sætre
Eikrem (Sula, Møre og Romsdal)
05.06.2017 Blomstring skrubbær
 
Når kommer våren?
27.05.2017
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
26.05.2017 Blomstring skrubbær
27.05.2017 Blomstring skogfredløs
 
Planteregistreringer
23.08.2016
Bergen katedralskole
Slondal (Voss, Vestland)
Ryllik (Achillea millefolium)
Blå tyrihjelm (Aconitum septentrionale subsp. septentrionale)
Kattefot (Antennaria dioica)
Skrubbær (Chamaepericlymenum suecica)
Kvassdå (Galeopsis tetrahit)
Finnskjegg (Nardus stricta)
Blåkoll (Prunella vulgaris)
Småsyre (Rumex acetosella)
Sølvvier (Salix glauca subsp. glauca)
Tyttebær (Vaccinium vitis-idaea)
Legeveronika (Veronica officinalis)
1-15 av 122 siste»»