Miljolare.no

Rike: Bakterieriket (Eubacteria)

 • Coelosphaerium
  Coelosphaerium
 • Bakterieriket (Eubacteria)
  Bakterieriket (Eubacteria) Siri Skoglund (07.01.2013)
 • Anabaena spiroides
  Anabaena spiroides Astrid Saugestad
 • Aphanothece
  Aphanothece
 • Eucapsis
  Eucapsis Brage Førland
 • Chroococcus
  Chroococcus Astrid Saugestad
 • Gomphosphaeria
  Gomphosphaeria Astrid Saugestad
 • Merismopedia
  Merismopedia Astrid Saugestad
 • Microcystis
  Microcystis Astrid Saugestad
 • Nostoc
  Nostoc Astrid Saugestad
 • Oscillatoria
  Oscillatoria Astrid Saugestad
 • Anabaena
  Anabaena Astrid Saugestad
 • Anabaena flos-aquae
  Anabaena flos-aquae Astrid Saugestad
 • Merismopedia sp.
  Merismopedia sp. Astrid Saugestad
 • Chroococcus sp.
  Chroococcus sp. Astrid Saugestad