Miljolare.no

Art (sp.): Merismopedia sp.

Merismopedia sp.
Opphavsrett: Astrid Saugestad

Slekten Merismopedia danner helt flate kolonier som ligger i ett plan og som er typisk velorganisert ved at det dannes to cellerader. Den kan danne store flak og er ganske vanlig i næringsfattige (oligotrofe) innsjøer og i brakkvann. Hver celle er 5-10 my.

Systematikk:

RikeBakterieriket (Eubacteria)
Divisjon Blågrønnbakterier (Cyanobacteria)
Klasse  Blågrønnalger/blågrønnbakterier (Cyanophyceae)
Orden   Chroococcales
Slekt    Merismopedia
Art (sp.)     Merismopedia sp.