Miljolare.no

Slekt: Starrslekta (Carex)

Andre navn: storr

Engelsk navn: True Sedges

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Klasse    Enfrøblader (Liliopsida)
Familie     Starrfamilien (Cyperaceae)
Slekt      Starrslekta (Carex)
Art       Agnorstarr (Carex microglochin)
Art       Bakkestarr (Carex ericetorum)
Art       Bergstarr (Carex rupestris)
Art       Blankstarr (Carex saxatilis)
Art       Bleikstarr (Carex pallescens)
Art       Blystarr (Carex livida)
Art       Blærestarr (Carex rhynchophysa)
Art       Blåstarr (Carex flacca)
Art       Bråtestarr (Carex pilulifera)
Art       Buestarr (Carex maritima)
Art       Bunkestarr (Carex elata)
Art       Carex divulsa
Art       Carex fuliginosa
Art       Dronningstarr (Carex pseudocyperus)
Art       Duskstarr (Carex disticha)
Art       Dystarr (Carex limosa)
Art       Engstarr (Carex hostiana)
Art       Evjestarr (Carex aff. bergrothii)
Art       Filtstarr (Carex tomentosa)
Art       Fingerstarr (Carex digitata)
Art       Finnmarksstarr (Carex laxa)
Art       Fjellstarr (Carex norvegica)
Art       Fjærestarr (Carex ×salina)
Art       Flarkstarr (Carex bergrothii)
Art       Flaskestarr (Carex rostrata)
Art       Frynsestarr (Carex paupercula)
Art       Fuglestarr (Carex ornithopoda)
Art       Glisnestarr (Carex distans)
Art       Grannstarr (Carex viridula)
Art       Granstarr (Carex globularis)
Art       Grusstarr (Carex glareosa)
Art       Grønlandsstarr (Carex scirpoidea)
Art       Grønnstarr (Carex demissa)
Art       Gråstarr (Carex canescens)
Art       Gulstarr (Carex flava)
Art       Harestarr (Carex leporina)
Art       Hartmansstarr (Carex hartmanii)
Art       Havstarr (Carex paleacea)
Art       Heistarr (Carex binervis)
Art       Hengestarr (Carex pendula)
Art       Hodestarr (Carex capitata)
Art       Huldrestarr (Carex heleonastes)
Art       Hvitstarr (Carex bicolor)
Art       Hårstarr (Carex capillaris)
Art       Isbjørnstarr (Carex ursina)
Art       Ishavsstarr (Carex subspathacea)
Art       Islandsstarr (Carex krausei)
Art       Jemtlandsstarr (Carex jemtlandica)
Art       Jøkelstarr (Carex rufina)
Art       Kjempestarr (Carex riparia)
Art       Kjevlestarr (Carex diandra)
Art       Klubbestarr (Carex buxbaumii)
Art       Kløftstarr (Carex holostoma)
Art       Knortestarr (Carex cuprina)
Art       Kornstarr (Carex panicea)
Art       Kvass-starr (Carex acuta)
Art       Langstarr (Carex elongata)
Art       Lappstarr (Carex lapponica)
Art       Lemenstarr (Carex macloviana)
Art       Lidsstarr (Carex ×lidii)
Art       Lodnestarr (Carex hirta)
Art       Loppestarr (Carex pulicaris)
Art       Lundstarr (Carex montana)
Art       Mattestarr (Carex pediformis)
Art       Nebbstarr (Carex lepidocarpa)
Art       Nordlandsstarr (Carex aquatilis)
Art       Nubbestarr (Carex loliacea)
Art       Piggstarr (Carex muricata)
Art       Prikkstarr (Carex punctata)
Art       Pølstarr (Carex mackenziei)
Art       Rabbestarr (Carex glacialis)
Art       Rankstarr (Carex acutiformis)
Art       Reinstarr (Carex arctogena)
Art       Revestarr (Carex vulpina)
Art       Rundstarr (Carex rotundata)
Art       Russestarr (Carex praecox)
Art       Rypestarr (Carex lachenalii)
Art       Saltstarr (Carex ×vacillans)
Art       Sandstarr (Carex arenaria)
Art       Sennegras (Carex vesicaria)
Art       Seterstarr (Carex brunnescens)
Art       Skjeggstarr (Carex nardina)
Art       Skjermstarr (Carex bohemica)
Art       Skogstarr (Carex sylvatica)
Art       Slakkstarr (Carex remota)
Art       Slirestarr (Carex vaginata)
Art       Smalaksstarr (Carex strigosa)
Art       Smalstarr (Carex parallela)
Art       Småstarr (Carex nigra)
Art       Snipestarr (Carex rariflora)
Art       Sotstarr (Carex atrofusca)
Art       Spraglestarr (Carex ×halophila)
Art       Stivstarr (Carex bigelowii)
Art       Stjernestarr (Carex echinata)
Art       Strengstarr (Carex chordorrhiza)
Art       Svartstarr (Carex atrata)
Art       Sveltstarr (Carex pauciflora)
Art       Særbustarr (Carex dioica)
Art       Taglstarr (Carex appropinquata)
Art       Taigastarr (Carex media)
Art       Tettstarr (Carex spicata)
Art       Toppstarr (Carex paniculata)
Art       Tranestarr (Carex adelostoma)
Art       Trillingstarr (Carex tenuiflora)
Art       Trådstarr (Carex lasiocarpa)
Art       Tuestarr (Carex cespitosa)
Art       Veikstarr (Carex disperma)
Art       Vierstarr (Carex ×stenolepis)
Art       Vipestarr (Carex extensa)
Art       Vårstarr (Carex caryophyllea)
Art       Åsstarr (Carex pallens)