Miljolare.no

Art: Armert blåvannnymfe (Coenagrion armatum)

Armert blåvannymfe lever i lavlandet i det nordlige Europa og Asia. Man finner den i Danmark, den har flekkvis utbredelse i Sverige og Finnland. I sørøst-Norge finnes den langs kysten til Vest-Agder og på noen få egnede lokaliteter i Midt-Norge.

Vingespennet er mellom 35 og 45 millimeter. Nymfene lever i næringsrike vann i lavlandet, med mye vegetasjon langs bredden. Eggene legges på flytende vannplanter, vanligvis under vannlinjen. Utviklingen tar 1 år. Nymfen overvintrer på vegetasjonen eller ved røttene. De voksne (imago) vannymfene finnes vanligvis ikke langt fra stedet der de levde som nymfer. Flygetiden er fra tidlig i mai til juli, vanligvis er flygetiden ganske kort, ofte bare noen uker.

Engelsk navn: Norfolk Damselfly

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Leddyr (Arthropoda)
Klasse  Insekter (Insecta)
Orden   Øyenstikkere (Odonata)
Underorden    Vannymfer (Zygoptera)
Overfamilie     Coenagrionoidea
Familie      Coenagrionidae
Slekt       Coenagrion
Art        Armert blåvannnymfe (Coenagrion armatum)