Miljolare.no

Art: Svartkråke (Corvus corone)

Svartkråke (Corvus corone)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

Kjennetegn: Arten ble på slutten av 90-tallet skilt ut som egen art fra vanlig kråke. De er proporsjonalt veldig like, men svartkråka er en smule større. Som navnet tilsier er den helt svart, og kan bare forveksles med ravn og unge kornkråker.

Habitat: Er som kråka en meget tilpasningsdyktig art som kan finnes i de fleste områder i tilknytning til mennesket.

Utbredelse: Utbredt i SV Europa nord til England. Hos oss er den funnet hekkende noen få ganger, men er vanligst å se utenfor hekkesesongen på Vestlandet. I overlappsonene av utbredelsesområdet hybridiserer svartkråke med vår vanlige grå kråke. Avkommet har dårligere overlevelse enn unger fra rene par.

Forflytninger: For det meste en standfugl.

Næring: Altetende. Det kraftige nebbet gjør den i stand til å utnytte en lang rekke fødetyper: avfallsrester, brødmat, insekter, egg, fugleunger osv.

Hekkebiologi: Hekkingen starter tidlig på våren med legging av 3-6 egg. Vanligvis bygger de nytt reir hvert år, men de kan også restaurere gamle reir. Aggresjon mot andre kråker og rovfugler er en god indikasjon på at hekkingen er i gang. Ungene klekkes etter 20 dagers ruging og blir i reiret i nye 4-5 uker.

Engelsk navn: Carrion Crow

Forvekslingsarter: Kornkråke (Corvus frugilegus), Ravn (Corvus corax)

Lignende lyder: Kråke (Corvus cornix)

Lyd:

Lyd fra svartkråke
© Alberto Masi

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Ryggstrengdyr (Chordata)
Underrekke  Virveldyr (Vertebrata)
Klasse   Fugler (Aves)
Orden    Spurvefugler (Passeriformes)
Familie     Kråkefamilien (Corvidae)
Slekt      Corvus
Art       Svartkråke (Corvus corone)