Miljolare.no

Klasse: Fugler (Aves)

Fugler (Aves)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

Utbredelse: Fuglene, med sin flygeevne, har av mange blitt omtalt som den mest suksessrike klassen blant vertebratene. De har hatt en formidabel spredning og finnes i dag over hele kloden, til og med på de mest avsidesliggende øyer i Stillehavet og i isødet i Arktis og Antarktis.

Arter: Det finnes i overkant av 10 000 arter på verdensbasis, som i sin tur er delt inn i mer enn 20 ordener. Spurvefuglene (Passeriformes) er den mest artsrike ordenen, med over 50 prosent av artene. I Norge har det blitt påvist i overkant av 480 arter per 2010, og rundt 250 av disse har blitt funnet hekkende. De aller fleste av artene er trekkfugler som trekker ut av landet vinterstid.

Karakteristika: Til tross for at fuglene nedstammer fra dinosaurene, har de utviklet betydelige tilpasninger for å fly: hule men sterke bein, et skjelett som består av beinstrukturer som har smeltet sammen (i forhold til andre vertebrater), velutviklet brystmuskulatur og sist men ikke minst de karakteristiske fjærene. Ved siden av pattedyrene er fuglene den eneste klassen av varmblodige vertebrater. Dette gjør at de kan overleve i mer ekstremt klima enn andre grupper, som for eksempel amfibier og reptiler.

Ansvarsarter: Det finnes en rekke arter som har sin europeiske hovedutbredelse i Norge. Dette arter som vi har et spesielt ansvar for. Blant de viktigste er havørn, jaktfalk, skjærpiplerke og bergirisk.

Engelsk navn: Birds

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Ryggstrengdyr (Chordata)
Underrekke  Virveldyr (Vertebrata)
Klasse   Fugler (Aves)
Orden    Andefugler (Anseriformes)
Orden    Duefugler (Columbiformes)
Orden    Dykkere (Podicipediformes)
Orden    Gjøkfugler (Cuculiformes)
Orden    Haukefugler (Accipitriformes)
Orden    Hønsefugler (Galliformes)
Orden    Lommer (Gaviiformes)
Orden    Nattravner (Caprimulgiformes)
Orden    Papegøyefugler (Psittaciformes)
Orden    Pelikanfugler (Pelicaniformes)
Orden    Rovfugler (Falconiformes)
Orden    Råkefugler (Coraciiformes)
Orden    Seilere (Apodiformes)
Orden    Spettefugler (Piciformes)
Orden    Spurvefugler (Passeriformes)
Orden    Storkefugler (Ciconiiformes)
Orden    Stormfugler (Procellariiformes)
Orden    Tranefugler (Gruiformes)
Orden    Ugler (Strigiformes)
Orden    Vade-, måke- og alkefugler (Charadriiformes)