Miljolare.no

Art: Kongeørn (Aquila chrysaetos)

Kongeørn (Aquila chrysaetos)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

Kjennetegn: Denne ørna er nesten en meter lang. Vingespennet når opp i det dobbelte. Kjønnene er like i fjærdrakta, men hunnen er litt større. For å skille den fra havørn kan man se at stjerten er tvert avskåret og stikker lenger ut (fra vingene) enn hodet stikker ut foran. Voksne fugler er så og si helbrune i forskjellige toner. De voksne har gyllen isse og nakke som stikker seg ut. Ungfuglene er mørkere, men de har hvit stjert med svart endebånd, og i tillegg en hvit flekk på vingen. Kongeørna blir utfarget etter fem eller seks år.

Habitat: Den finnes vanligst i høyereliggende barskog. Man kan også treffe på den ved kysten og på høyfjellet, spesielt utenfor hekkesesongen. I Nord-Norge er den riktignok vanligere som hekkefugl ved kysten enn i sør.

Utbredelse: Arten forekommer over store deler av Europa. I tillegg finnes andre underarter i Asia og Nord-Amerika. I Norge finnes den som hekkefugl i det meste av landet.

Forflytninger: Voksne fugler holder seg stort sett i nærheten av territoriet sitt hele året. Ungfugler flakker mer omkring, og har gjerne en tendens til å trekke mot kysten. Det er gjort ringmerkingsgjenfunn av sør-norske fugler i Sør-Sverige, mens to fugler fra Nord-Norge har blitt gjenfunnet helt sør i Finland.

Næring: Den foretrekker mellomstore pattedyr som hare og revunger, men tar også gjerne hønsefugler. I tillegg er kongeørna en utpreget åtselspiser.

Hekkebiologi: Reirplassen kan legges på fjellhyller (vanligst) eller i kraftige bartrær. Normalt legges to egg i løpet av mars måned. Eggen ruges i minst 40 dager, mens ungene har en reirtid på 70 til 80 dager. Kongeørna blir kjønnsmoden når den er fem eller seks år.

Engelsk navn: Golden Eagle

Forvekslingsarter: Havørn (Haliaeetus albicilla)

Lyd:

Lyd fra kongeørn
© Alberto Masi

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Ryggstrengdyr (Chordata)
Underrekke  Virveldyr (Vertebrata)
Klasse   Fugler (Aves)
Orden    Haukefugler (Accipitriformes)
Familie     Haukefamilien (Accipitridae)
Slekt      Aquila-ørner (Aquila)
Art       Kongeørn (Aquila chrysaetos)