Miljolare.no

Art: Lappfiskand (Mergellus albellus)

Lappfiskand (Mergellus albellus)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

Lappfiskanda har svært lignende habitatkrav som kvinanda, men finnes kun i det boreale barskogsbeltet i Eurasia. I Norge er den kun påvist hekkende i Pasvik, der bestanden trolig ikke teller mer enn 5-10 par. Den hekker som kvinanda i hule trær og opphengte holker. I Pasvik henger et stort antall andeholker ut mot Pasvikelva, og det er disse som brukes som reirplass av den lille norske populasjonen. Ellers observeres lappfiskanda hist og her over hele landet under trekket og vinterstid, men alltid kun i små antall. Kun unntaksvis er konsentrasjoner opptil 150 individer observert i trekktiden, da også i Pasvik. Drøyt 100 lappfiskender overvintrer i Norge, de fleste på strekningen Lista-Jæren, og helst i ferskvann. De skandinaviske lappfiskendene antas å overvintre i Vest-Europa, men dette er bare spekulasjoner ettersom et ikke finnes funn av ringmerkede individer. Hekkefuglene i Pasvik returnerer til hekkeområdene i midten av mai.

Engelsk navn: Smew

Rødlistestatus (2021): Sårbar

Lyd:

Lyd fra lappfiskand
© Alberto Masi

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Ryggstrengdyr (Chordata)
Underrekke  Virveldyr (Vertebrata)
Klasse   Fugler (Aves)
Orden    Andefugler (Anseriformes)
Familie     Andefamilien (Anatidae)
Slekt      Mergellus
Art       Lappfiskand (Mergellus albellus)