Miljolare.no

Art: Nordisk blåvannymfe (Coenagrion johanssoni)

ÅrArter/grupperLokaliteterDeltakereObservasjoner
20181111
20171111
20071111
Totalt alle år1223