Miljolare.no

Slekt: Apoda

Smådyr i fjøra
23.05.2018
Markaplassen skole
Hansbakkfjæra (Trondheim - Tråante, Trøndelag)
Tanglopper (Amphipoda)
Dyreriket (Animalia)
Eikesneglespinner (Apoda limacodes)
Edderkopper (Araneae)
Agurkedderkopp (Araniella cucurbitina)
Fjæremark (Arenicola marina)
Sjøstjerner (Asteroidea)
Rur (Balanidae)
Muslinger (Bivalvia)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Løvetannprydvikler (Celypha striana)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe)
Tifotkreps (Decapoda)
Snegler (Gastropoda)
Vanlig solflue (Helophilus pendulus)
Skrukketroll, tanglus (Isopoda)
Strandsnegler (Littorina sp.)
Ubestemt meitemark (Lumbricidae indet.)
Sandskjell (Mya sp.)
Blåskjellfamilien (Mytilidae)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Fåbørstemark (Oligochaeta)
Albusnegl (Patella vulgata)
Tangsprell (Pholis gunnellus)
Hårkrabbe (Pilumnus hirtellus)