Miljolare.no

Art: Bjørnebær (Rubus fruticosus)

Når kommer våren?
21.06.2020
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
19.06.2020 Blomstring tunbalderbrå
20.06.2020 Blomstring skogsalat
20.06.2020 Blomstring rødsveve
19.06.2020 Blomstring høymol
20.06.2020 Blomstring hvitbladtistel
19.06.2020 Blomstring fjærekoll
20.06.2020 Blomstring bjørnebær
 
Når kommer våren?
14.06.2020
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
14.06.2020 Blomstring svarttopp
13.06.2020 Blomstring bjørnebær
 
Planteregistreringer
27.08.2019
Universitetet i Stavanger
Espelandveien 240 (Sandnes, Rogaland)
Bjørnebær (Rubus fruticosus)
 
Når kommer våren?
23.06.2019
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
23.06.2019 Blomstring stormarimjelle
23.06.2019 Blomstring småsyre
23.06.2019 Blomstring nattfiol
23.06.2019 Blomstring mørkkongslys
23.06.2019 Blomstring myrtistel
23.06.2019 Blomstring mjødurt
23.06.2019 Blomstring krypfredløs
23.06.2019 Blomstring gullris
23.06.2019 Blomstring flekkmarihand
23.06.2019 Blomstring fjærekoll
23.06.2019 Blomstring firkantperikum
23.06.2019 Blomstring bjørnebær
 
Når kommer våren?
10.06.2019
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
10.06.2019 Blomstring stormarimjelle
10.06.2019 Blomstring kratthumleblom
10.06.2019 Blomstring hvitkløver
10.06.2019 Blomstring bjørnebær
 
Når kommer våren?
08.06.2019
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
08.06.2019 Blomstring teiebær
08.06.2019 Blomstring bjørnebær
 
Når kommer våren?
07.06.2018
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
06.06.2018 Blomstring linnea
05.06.2018 Blomstring linbendel
06.06.2018 Blomstring legeveronika
06.06.2018 Blomstring bjørnebær
 
Når kommer våren?
30.05.2018
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
28.05.2018 Blomstring åkerstemorsblom
29.05.2018 Blomstring skrubbær
30.05.2018 Blomstring kystbergknapp
30.05.2018 Blomstring bjørnebær
29.05.2018 Blomstring marimjelleslekta
 
Når kommer våren?
03.07.2017
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
01.07.2017 Blomstring bjørnebær
 
Når kommer våren?
12.06.2017
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
12.06.2017 Blomstring vendelrot
10.06.2017 Blomstring ryllik
02.06.2017 Blomstring legeveronika
12.06.2017 Blomstring bjørnebær
 
Når kommer våren?
07.06.2016
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
07.06.2016 Blomstring bjørnebær
07.06.2016 Blomstring byhøymol
07.06.2016 Blomstring engsmelle
05.06.2016 Blomstring grasstjerneblom
07.06.2016 Blomstring hanekam
07.06.2016 Voksenstadiet hvit sankthansmåler
07.06.2016 Blomstring korsved
07.06.2016 Blomstring krushøymol
07.06.2016 Blomstring linnea
07.06.2016 Blomstring teiebær
07.06.2016 Blomstring roseslekta
Når kommer våren?
28.06.2015
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
28.06.2015 Blomstring bjørnebær
28.06.2015 Blomstring rødknapp
 
Når kommer våren?
27.06.2015
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
27.06.2015 Blomstring bjørnebær
25.06.2015 Blomstring englodnegras
27.06.2015 Blomstring engsmelle
27.06.2015 Blomstring korsved
Når kommer våren?
11.06.2014
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
10.06.2014 Blomstring bjørnebær
11.06.2014 Blomstring skogsalat
 
Når kommer våren?
03.06.2014
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
03.06.2014 Blomstring bjørnebær
03.06.2014 Blomstring gulflatbelg
03.06.2014 Blomstring småmarimjelle
03.06.2014 Ankomst tårnseiler
 
1-15 av 25 siste»»