Miljolare.no

Familie: Vintermygg (Trichoceridae)

Når kommer våren?
01.05.2015
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Akershus)
22.01.2015 Ankomst stokkand
13.03.2015 Ankomst stær
21.03.2015 Ankomst svarttrost
27.04.2015 Blomstring bekkeblom
16.04.2015 Bladsprett (musøre) bjørk
10.04.2015 Blomstring bjørk
08.01.2015 Ankomst bjørkefink
20.04.2015 Sang for første gang bjørkefink
30.04.2015 Blomstring blåbær
05.04.2015 Blomstring blåveis
18.03.2015 Ankomst bokfink
20.03.2002 Sang for første gang bokfink
24.03.2015 Ankomst grågås
14.04.2015 Voksenstadiet hagesnegl
14.04.2015 Første observasjon hagesnegl
12.03.2015 Blomstring hestehov
12.04.2015 Voksenstadiet humler
27.04.2015 Voksenstadiet husflue
07.04.2015 Blomstring hvitveis
13.04.2015 Ankomst linerle
13.04.2015 Sang for første gang linerle
17.04.2015 Blomstring løvetannslekta
05.04.2015 Blomstring påskelilje
06.03.2015 Ankomst ringdue
06.03.2015 Sang for første gang ringdue
03.04.2015 Voksenstadiet rød skogsmaur
27.02.2015 Ankomst sangsvane
27.02.2015 Sang for første gang sangsvane
10.03.2015 Gåsunger selje
13.01.2015 Ankomst sidensvans
13.04.2015 Voksenstadiet sitronsommerfugl
05.04.2015 Blomstring snøklokke
05.04.2015 Blomstring snøkrokus
20.04.2001 Bladsprett (musøre) solbær
26.03.2015 Ankomst spurvehauk
04.04.2015 Voksenstadiet stikkeveps
06.04.2015 Ankomst trane
26.03.2015 Ankomst tyrkerdue
06.03.2015 Voksenstadiet vintermygg
13.03.2015 Ankomst vipe
Dyreobservasjoner
15.02.2014
Frode Falkenberg
Sørborg (Bergen, Vestland)
Storsteinkryper (Lithobius forficatus)
Vintermygg (Trichoceridae)
Dyreobservasjoner
19.03.2012
Frode Falkenberg
Grønnlien (Bergen, Vestland)
Brunskogsnegl (Arion vulgaris)
Stor lyngrovedderkopp (Pisaura mirabilis)
Vintermygg (Trichoceridae)