Miljolare.no

Art: Nordisk blåvannymfe (Coenagrion johanssoni)

Når kommer våren?
22.05.2018
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
21.05.2018 Blomstring blåfjær
22.05.2018 Blomstring hvitlyng
22.05.2018 Blomstring molte
22.05.2018 Voksenstadiet nordisk blåvannymfe
21.05.2018 Voksenstadiet øyenstikkere
Når kommer våren?
28.05.2017
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
27.05.2017 Blomstring bukkeblad
27.05.2017 Blomstring molte
28.05.2017 Voksenstadiet nordisk blåvannymfe
27.05.2017 Blomstring rogn
27.05.2017 Blomstring skogstjerne
27.05.2017 Blomstring stormarimjelle
Smådyr i ferskvatn
24.07.2007
Victoria Skei
Skeistjørna, Øvre Langstein (Stjørdal, Trøndelag)
Aeshna cf. juncea
Aeshna grandis
Coenagrion hastulatum
Nordisk blåvannymfe (Coenagrion johanssoni)
Coenagrion pulchellum
Cordulia aenea
Enallagma cyathigerum
Vanlig metallvannymfe (Lestes sponsa)
Somatochlora metallica