Miljolare.no

Art: Stort sadelskjell (Pododesmus patelliformis)

Livet i fjæra
12.06.2019
Sandgotna skole
pollen (Bergen, Vestland)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Pollpryd (Codium fragile)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Vanlig sandskjell (Mya arenaria)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Eremittkreps (Paguridae)
Stort sadelskjell (Pododesmus patelliformis)
Grønnsjøpiggsvin (Psammechinus miliaris)
Fjærerur (Semibalanus balanoides)
 
Livet i fjæra
12.06.2019
Sandgotna skole
pollen (Bergen, Vestland)
Sjøpunger og sekkedyr (Ascidiacea)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Urskjell (Chlamys varia)
Pollpryd (Codium fragile)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Pyntekrabber (Hyas)
Strandsnegler (Littorina)
Østers (Ostreidae)
Eremittkreps (Paguridae)
Søl (Palmaria palmata)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Stort sadelskjell (Pododesmus patelliformis)
Tarmgrønske (Ulva intestinalis)
Havsalat (Ulva lactuca)
Gullskjell (Venerupis aurea)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
Livet i fjæra
24.05.2018
Mathopen skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Dyreriket (Animalia)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Grønnalger (Chlorophyta)
Diadematoidea
Strandsnegler (Littorina)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Eremittkreps (Paguridae)
Stort sadelskjell (Pododesmus patelliformis)
Posthornmark (Spirorbis sp.)
 
Livet i fjæra
10.06.2016
Sandgotna skole
Håkonshellapollen (Bergen, Vestland)
Hesteaktinie (Actinia equina)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Trollhummere (Galatheidae)
Svartkutling (Gobius niger)
Strandsnegler (Littorina)
Eremittkreps (Paguridae)
Stort sadelskjell (Pododesmus patelliformis)
Japansk drivtang (Sargassum muticum)
Havsalat (Ulva lactuca)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)