Miljolare.no

Slekt: Sadelskjell (Pododesmus)

Livet i fjæra
12.06.2019
Sandgotna skole
pollen (Bergen, Vestland)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig hjerteskjell (Cerastoderma edule)
Pollpryd (Codium fragile)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Vanlig sandskjell (Mya arenaria)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Eremittkreps (Paguridae)
Stort sadelskjell (Pododesmus patelliformis)
Grønnsjøpiggsvin (Psammechinus miliaris)
Fjærerur (Semibalanus balanoides)
 
Livet i fjæra
12.06.2019
Sandgotna skole
pollen (Bergen, Vestland)
Sjøpunger og sekkedyr (Ascidiacea)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Urskjell (Chlamys varia)
Pollpryd (Codium fragile)
Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Pyntekrabber (Hyas)
Strandsnegler (Littorina)
Østers (Ostreidae)
Eremittkreps (Paguridae)
Søl (Palmaria palmata)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Stort sadelskjell (Pododesmus patelliformis)
Tarmgrønske (Ulva intestinalis)
Havsalat (Ulva lactuca)
Gullskjell (Venerupis aurea)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
Livet i fjæra
24.05.2018
Mathopen skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Dyreriket (Animalia)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Grønnalger (Chlorophyta)
Diadematoidea
Strandsnegler (Littorina)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Eremittkreps (Paguridae)
Stort sadelskjell (Pododesmus patelliformis)
Posthornmark (Spirorbis sp.)
 
Livet i fjæra
14.09.2017
Mathopen skole
Håkonshella (Bergen, Vestland)
Hesteaktinie (Actinia equina)
Tanglopper (Amphipoda)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Vanlig grønndusk (Cladophora rupestris)
Pollpryd (Codium fragile)
Sandreke (Crangon crangon)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
Buttstrandsnegl (Littorina obtusata)
Sandskjell (Mya)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Eremittkreps (Paguridae)
Albusnegl (Patella vulgata)
Sauetang (Pelvetia canaliculata)
Sadelskjell (Pododesmus)
Livet i fjæra
10.06.2016
Sandgotna skole
Håkonshellapollen (Bergen, Vestland)
Hesteaktinie (Actinia equina)
Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Trollhummere (Galatheidae)
Svartkutling (Gobius niger)
Strandsnegler (Littorina)
Eremittkreps (Paguridae)
Stort sadelskjell (Pododesmus patelliformis)
Japansk drivtang (Sargassum muticum)
Havsalat (Ulva lactuca)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
 
Smådyr i fjøra
04.05.2004
Universitetet i Oslo, Skolelaboratoriet i biologi
Drøbak (Frogn, Viken)
Pelikanfotsnegl (Aporrhais pespelecani)
Kuskjell (Arctica islandica)
Astarte
Sjøstjerner (Asteroidea)
Rur (Balanidae)
Kongsnegl (Buccinum undatum)
Urskjell (Chlamys varia)
Diadematoidea
Knivskjell (Ensis sp.)
Steinboreskjell (Hiatella arctica)
Storstrandsnegl (Littorina littorea)
Buttstrandsnegl (Littorina obtusata)
Vanlig sandskjell (Mya arenaria)
Butt sandskjell (Mya truncata)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Nettsnegl (Nassarius sp.)
Nereidae indet.
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Eremittkreps (Paguridae)
Sadelskjell (Pododesmus)
Leddsnegler (Polyplacophora)
Trekantmark (Pomatoceros triqueter)
Sjustripet kamskjell (Pseudamussium septemradiatum)
Pepperskjell (Scrobicularia plana)
Fjærerur (Semibalanus balanoides)
Skilpaddesnegl (Tectura)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)