Miljolare.no

Art: Rød jonsokblom (Silene dioica)

Planteregistreringer
14.06.2019
Stryn vidaregåande skule
Langedalselva ved Karbø (Stranda, Møre og Romsdal)
Jonsokkoll (Ajuga pyramidalis)
Marikåpe (Alchemilla sp.)
Hvitbladtistel (Cirsium heterophyllum)
Mjødurt (Filipendula ulmaria)
Skogstorkenebb (Geranium sylvaticum)
Firkantperikum (Hypericum maculatum)
Tiriltunge (Lotus corniculatus)
Hårfrytle (Luzula pilosa)
Stormarimjelle (Melampyrum pratense)
Bakkesoleie (Ranunculus acris)
Engsyre (Rumex acetosa)
Rød jonsokblom (Silene dioica)
Løvetannslekta (Taraxacum)
Rødkløver (Trifolium pratense)
Vendelrot (Valeriana sambucifolia)
Når kommer våren?
28.05.2019
Åshild Horseide Svenke
Hage, Spillum (Namsos, Trøndelag)
21.05.2019 Reirbygging stær
28.05.2019 Blomstring rød jonsokblom
27.05.2019 Blomstring liljekonvall
19.05.2019 Reirbygging kjøttmeis
Fenologi
09.05.2019
Haugaland landbruksrådgjeving
Enge (Etne, Vestland)
Rød jonsokblom (Silene dioica)
Når kommer våren?
05.05.2019
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
05.05.2019 Blomstring rød jonsokblom
05.05.2019 Blomstring jordnøttslekta
Når kommer våren?
05.05.2019
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
05.05.2019 Blomstring rød jonsokblom
05.05.2019 Blomstring jonsokkoll
Når kommer våren?
01.05.2019
Charlotte Bakke
Våtekleiv (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
30.04.2019 Blomstring rød jonsokblom
Når kommer våren?
01.05.2019
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
01.05.2019 Blomstring tiriltunge
01.05.2019 Blomstring skogfiol
01.05.2019 Blomstring rød jonsokblom
Når kommer våren?
25.04.2019
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
25.04.2019 Blomstring rød jonsokblom
Når kommer våren?
22.05.2018
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
22.05.2018 Blomstring rød jonsokblom
22.05.2018 Blomstring fuglevikke
22.05.2018 Blomstring engforglemmegei
Fenologi
21.05.2018
Haugaland landbruksrådgjeving
Enge (Etne, Vestland)
Rød jonsokblom (Silene dioica)
Når kommer våren?
20.05.2018
Marit Hansen
Lines (Åfjord, Trøndelag)
16.05.2018 Blomstring rød jonsokblom
Når kommer våren?
18.05.2018
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
17.05.2018 Blomstring åkermarikåpe
18.05.2018 Blomstring tveskjeggveronika
17.05.2018 Blomstring smalkjempe
18.05.2018 Blomstring skogstorkenebb
18.05.2018 Blomstring rød jonsokblom
18.05.2018 Blomstring ramsløk
17.05.2018 Sang for første gang hagesanger
Når kommer våren?
11.05.2018
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
11.05.2018 Blomstring skogsnelle
11.05.2018 Blomstring rød jonsokblom
11.05.2018 Blomstring knollerteknapp
11.05.2018 Bladsprett (musøre) hestekastanje
11.05.2018 Bladsprett (musøre) gran
11.05.2018 Blomstring engsnelle
11.05.2018 Blomstring løvetannslekta
Når kommer våren?
10.05.2018
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
10.05.2018 Blomstring rød jonsokblom
10.05.2018 Sang for første gang buskskvett
10.05.2018 Ankomst buskskvett
Når kommer våren?
10.05.2018
Charlotte Bakke
Kverndammen-området (Skien, Vestfold og Telemark)
10.05.2018 Blomstring rød jonsokblom
10.05.2018 Blomstring bekkeblom
10.05.2018 Blomstring lønneslekta
1-15 av 118 siste»»