Miljolare.no

Familie: Trollheggfamilien (Rhamnaceae)

Når kommer våren?
07.05.2020
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
01.05.2020 Bladsprett (musøre) trollhegg
07.05.2020 Bladsprett (musøre) svensk asal
07.05.2020 Blomstring jordnøtt
07.05.2020 Blomstring enghumleblom
 
Når kommer våren?
28.05.2019
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
28.05.2019 Blomstring trollhegg
28.05.2019 Blomstring maiblom
27.05.2019 Blomstring liljekonvall
28.05.2019 Blomstring hvitkløver
27.05.2019 Blomstring hengeaks
 
Når kommer våren?
22.05.2019
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
22.05.2019 Bladsprett (musøre) trollhegg
22.05.2019 Blomstring tepperot
22.05.2019 Blomstring rogn
22.05.2019 Bladsprett (musøre) osp
22.05.2019 Blomstring hundekjeks
22.05.2019 Blomstring bakkesoleie
 
Når kommer våren?
23.04.2019
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
22.04.2019 Bladsprett (musøre) trollhegg
22.04.2019 Bladsprett (musøre) selje
23.04.2019 Blomstring morell
22.04.2019 Blomstring bekkeblom
21.04.2019 Bladsprett (musøre) lønneslekta
22.04.2019 Blomstring småbjørneskjegg
 
Når kommer våren?
25.05.2018
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
24.05.2018 Blomstring tveskjeggveronika
25.05.2018 Blomstring trollhegg
25.05.2018 Blomstring rogn
24.05.2018 Blomstring hundekjeks
 
Når kommer våren?
23.05.2018
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
22.05.2018 Blomstring tyttebær
23.05.2018 Blomstring trollhegg
21.05.2018 Blomstring skogstorkenebb
21.05.2018 Blomstring kristtorn
22.05.2018 Blomstring jordnøtt
23.05.2018 Første observasjon hoggorm
22.05.2018 Blomstring duskmyrull
 
Når kommer våren?
12.05.2018
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
10.05.2018 Bladsprett (musøre) trollhegg
11.05.2018 Blomstring markjordbær
12.05.2018 Blomstring hvitlyngslekta
12.05.2018 Blomstring marikåpe
 
Når kommer våren?
18.06.2017
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
17.06.2017 Blomstring trollhegg
18.06.2017 Blomstring linnea
18.06.2017 Blomstring kratthumleblom
17.06.2017 Blomstring engsmelle
 
Når kommer våren?
27.05.2017
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
22.05.2017 Bladsprett (musøre) trollhegg
 
Når kommer våren?
13.05.2017
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
13.05.2017 Bladsprett (musøre) trollhegg
06.05.2017 Bladsprett (musøre) svensk asal
13.05.2017 Blomstring enghumleblom
06.05.2017 Blomstring bjørneskjegg
 
Når kommer våren?
06.06.2016
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
05.06.2016 Blomstring maiblom
05.06.2016 Blomstring trollhegg
Når kommer våren?
09.05.2016
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
09.05.2016 Blomstring bjørneskjegg
09.05.2016 Bladsprett (musøre) eple
09.05.2016 Bladsprett (musøre) korsved
09.05.2016 Blomstring smalkjempe
09.05.2016 Bladsprett (musøre) svensk asal
09.05.2016 Bladsprett (musøre) trollhegg
09.05.2016 Blomstring porsfamilien
09.05.2016 Bladsprett (musøre) eik
09.05.2016 Blomstring marikåpe
09.05.2016 Blomstring duskmyrull
09.05.2016 Bladsprett (musøre) krypvier
Når kommer våren?
02.07.2015
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
02.07.2015 Blomstring trollhegg
 
Når kommer våren?
28.06.2015
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
28.06.2015 Blomstring bakkestjerne
28.06.2015 Blomstring blåklokke
28.06.2015 Blomstring blåkoll
28.06.2015 Blomstring føllblom
28.06.2015 Blomstring gåsemure
28.06.2015 Blomstring skoggråurt
28.06.2015 Blomstring trollhegg
28.06.2015 Blomstring prakttoppklokke
 
Planteregistreringer
04.06.2015
Nordstrand skole
Nordstrand bad (Oslo)
Lønneslekta (Acer)
Trollhegg (Frangula alnus)
Eik (Quercus sp.)
Almeslekta (Ulmus)
1-15 av 35 siste»»