Miljolare.no

Familie: Bier og humler (Apidae)

Planteregistreringer
08.09.2023
Stryn vidaregåande skule
Ljøbrekka (Stranda, Møre og Romsdal)
Ryllikslekta (Achillea)
Åkerhumle (Bombus pascuorum)
Blåklokke (Campanula rotundifolia)
Kreklingslekta (Empetrum)
Soppriket (Fungi)
Firkantperikum (Hypericum maculatum)
Skrubber (Leccinum)
Bustnype (Rosa mollis)
Rød jonsokblom (Silene dioica)
Småsmelle (Silene rupestris)
Skoggullris (Solidago virgaurea subsp. virgaurea)
Blåknapp (Succisa pratensis)
Planteregistreringer
08.09.2023
Stryn vidaregåande skule
Ljøbrekka (Stranda, Møre og Romsdal)
Ryllik (Achillea millefolium)
Fjellmarikåpe (Alchemilla alpina)
Mørk jordhumle (Bombus terrestris)
Røsslyng (Calluna vulgaris)
Blåklokke (Campanula rotundifolia)
Myrtistel (Cirsium palustre)
Veitistel (Cirsium vulgare)
Duskmyrull (Eriophorum angustifolium)
Firkantperikum (Hypericum maculatum)
Rødskrubb (Leccinum versipelle)
Furu (Pinus sylvestris)
Tepperot (Potentilla erecta)
Bringebær (Rubus idaeus)
Teiebær (Rubus saxatilis)
Rød jonsokblom (Silene dioica)
Blåknapp (Succisa pratensis)
Kjeglesnegl (Trochidae)
Blåbær (Vaccinium myrtillus)
Tyttebær (Vaccinium vitis-idaea)
Planteregistreringer
05.09.2023
Borre ungdomsskole
(Horten, Vestfold og Telemark)
Lys jordhumle (Bombus lucorum)
Når kommer våren?
07.06.2023
Bjørg Vaage
Haugerenga (Jevnaker, Viken)
04.06.2023 Blomstring ballblom
10.05.2023 Bladsprett (musøre) bjørk
08.04.2023 Blomstring blåveis
23.03.2023 Ankomst bokfink
25.04.2023 Ankomst gransanger
22.05.2023 Ankomst gråfluesnapper
18.04.2023 Ankomst gråtrost
07.05.2023 Blomstring gullstjerne
25.04.2023 Bladsprett (musøre) hegg
20.05.2023 Blomstring hegg
15.04.2023 Blomstring hestehov
04.06.2023 Blomstring hundekjeks
17.05.2023 Blomstring hvitveis
18.04.2023 Ankomst jernspurv
25.05.2023 Blomstring jonsokkoll
06.04.2023 Ankomst kjernebiter
17.05.2023 Blomstring korsknapp
24.05.2023 Blomstring liljekonvall
25.04.2023 Ankomst linerle
10.05.2023 Voksenstadiet liten kålsommerfugl
14.05.2023 Ankomst løvsanger
09.05.2023 Ankomst låvesvale
11.05.2023 Blomstring maigull
06.05.2023 Blomstring marianøkleblom
20.05.2023 Blomstring markjordbær
25.04.2023 Ankomst måltrost
17.04.2023 Voksenstadiet neslesommerfugl
20.03.2023 Ankomst ringdue
20.03.2023 Sang for første gang ringdue
30.03.2023 Ankomst rødstrupe
18.04.2023 Ankomst rødvingetrost
22.04.2023 Gåsunger selje
07.05.2023 Voksenstadiet sitronsommerfugl
25.05.2023 Blomstring skogstorkenebb
15.05.2023 Blomstring stemorsblom
27.03.2023 Ankomst stær
05.05.2023 Ankomst svarthvit fluesnapper
20.03.2023 Ankomst svarttrost
20.03.2023 Sang for første gang svarttrost
07.05.2023 Voksenstadiet sørgekåpe
04.06.2023 Blomstring tiriltunge
27.05.2023 Ankomst tornsanger
02.06.2023 Blomstring tveskjeggveronika
17.05.2023 Ankomst tårnseiler
14.05.2023 Blomstring vinterkarse
05.05.2023 Blomstring vårpengeurt
17.04.2023 Voksenstadiet bier og humler
30.04.2023 Blomstring fiolfamilien
18.04.2023 Voksenstadiet humler
20.05.2023 Blomstring løvetannslekta
04.06.2023 Blomstring engsoleie
 
Dyreobservasjoner
03.06.2023
Frede Thorsheim
Krossleitet (Øygarden, Vestland)
Neslesommerfugl (Aglais urticae)
Edderkopper (Araneae)
Humler (Bombus)
Biller (Coleoptera)
Rød skogsmaur (Formica rufa)
Svart jordmaur (Lasius niger)
Husflue (Musca domestica)
Røyskatt (Mustela erminea)
Blomsterfluer (Syrphidae)
Stankelbein (Tipulidae)
Stikkeveps (Vespidae)
 
Når kommer våren?
31.05.2023
Marit Hansen
Lines (Åfjord, Trøndelag)
12.05.2023 Ankomst linerle
15.04.2023 Voksenstadiet humler
 
Når kommer våren?
30.05.2023
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Viken)
30.05.2023 Blomstring engfiol
30.05.2023 Voksenstadiet kløverhumle
30.05.2023 Blomstring ramsløk
30.05.2023 Blomstring tiriltunge
29.05.2023 Blomstring stor åkersnelle
 
Når kommer våren?
28.05.2023
Linda Jasmin Skålvik
Vassmoen, Lauvøya (Nærøysund, Trøndelag)
14.05.2023 Blomstring kirsebær
22.04.2023 Ankomst linerle
22.04.2023 Sang for første gang linerle
09.05.2023 Ankomst løvsanger
09.05.2023 Sang for første gang løvsanger
08.05.2023 Bladsprett (musøre) selje
28.02.2023 Blomstring snøklokke
25.03.2023 Ankomst stær
25.03.2023 Sang for første gang stær
25.03.2023 Reirbygging stær
10.05.2023 Bladsprett (musøre) bjørk
16.05.2023 Ankomst gjøk
16.05.2023 Sang for første gang gjøk
13.05.2023 Voksenstadiet grønnstjertvinge
11.04.2023 Ankomst grågås
16.04.2023 Ankomst gråtrost
16.04.2023 Sang for første gang gråtrost
08.05.2023 Ankomst heilo
08.05.2023 Sang for første gang heilo
02.04.2023 Blomstring hestehov
17.05.2023 Blomstring hvitveis
10.05.2023 Bladsprett (musøre) kirsebær
13.05.2023 Første observasjon svartskogsnegl
12.03.2023 Ankomst tjeld
12.03.2023 Sang for første gang tjeld
09.04.2023 Ankomst tyrkerdue
09.04.2023 Sang for første gang tyrkerdue
08.04.2023 Ankomst vipe
08.04.2023 Sang for første gang vipe
06.04.2023 Blomstring vårkrokus
15.04.2023 Voksenstadiet skogsmaur
02.05.2023 Voksenstadiet humler
 
Fenologi på Nordkalotten
25.05.2023
Vestre Jakobselv skole
Vestre Jakobselv (Vadsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
23.05.2023 Bladsprett (musøre) bjørk
25.05.2023 Utsprunget blad rogn
24.05.2023 Første observasjon rødnebbterne
16.05.2023 Første observasjon humler
 
Fenologi på Nordkalotten
22.05.2023
Vestre Jakobselv skole
Vestre Jakobselv (Vadsø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
01.04.2023 Første observasjon snøspurv
21.05.2023 Første observasjon humler
 
Når kommer våren?
15.05.2023
Hatteng skole
(Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
15.05.2023 Bladsprett (musøre) bjørk
08.05.2023 Blomstring hestehov
15.05.2023 Bladsprett (musøre) selje
10.05.2023 Voksenstadiet humler
 
Når kommer våren?
15.05.2023
Hatteng skole
(Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
13.05.2023 Bladsprett (musøre) bjørk
14.05.2023 Ankomst vipe
14.05.2023 Voksenstadiet humler
 
Når kommer våren?
13.05.2023
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Viken)
12.05.2023 Voksenstadiet honningbie
13.05.2023 Voksenstadiet liten kålsommerfugl
12.05.2023 Bladsprett (musøre) plomme
12.05.2023 Blomstring plomme
12.05.2023 Voksenstadiet stilkveps
 
Fenologi på Nordkalotten
12.05.2023
Alta ungdomsskole
Aronnesskogen (Alta, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
12.05.2023 Første observasjon humler
 
Når kommer våren?
08.05.2023
Åsmund Berg
Lappland (Åmot, Innlandet)
07.05.2023 Bladsprett (musøre) europalerk
02.05.2023 Bladsprett (musøre) rødhyll
06.05.2023 Blomstring snøklokke
30.04.2023 Blomstring tysbast
04.05.2023 Voksenstadiet humler
03.05.2023 Blomstring krokusslekta
 
1 - 15 av 2 108 siste»»