Miljolare.no

Slekt: Humleblomslekta (Geum)

Planteregistreringer
27.08.2020
Universitetet i Stavanger
Gauselskogen (Stavanger, Rogaland)
Platanlønn (Acer pseudoplatanus)
Bladmoser (Bryophyta)
Geittelg (Dryopteris dilatata)
Krattmjølke (Epilobium montanum)
Kratthumleblom (Geum urbanum)
Prydbringebær (Rubus spectabilis)
Når kommer våren?
15.06.2020
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
15.06.2020 Blomstring linnea
15.06.2020 Blomstring kratthumleblom
14.06.2020 Blomstring hagelupin
Når kommer våren?
12.06.2020
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
12.06.2020 Blomstring tettegras
12.06.2020 Blomstring prestekrage
12.06.2020 Blomstring maiblom
12.06.2020 Blomstring enghumleblom
Når kommer våren?
11.06.2020
Ottar Sætre
Dyrkorn (Fjord, Møre og Romsdal)
11.06.2020 Blomstring smalkjempe
11.06.2020 Blomstring rundbelg
11.06.2020 Blomstring revebjelle
11.06.2020 Blomstring kratthumleblom
11.06.2020 Blomstring hvitkløver
Når kommer våren?
26.05.2020
Charlotte Bakke
Rønningen (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
21.05.2020 Blomstring kratthumleblom
21.05.2020 Blomstring geitskjegg
Når kommer våren?
22.05.2020
Charlotte Bakke
Grava (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
12.05.2020 Blomstring enghumleblom
12.05.2020 Blomstring tiriltungeslekta
Når kommer våren?
07.05.2020
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
01.05.2020 Bladsprett (musøre) trollhegg
07.05.2020 Bladsprett (musøre) svensk asal
07.05.2020 Blomstring jordnøtt
07.05.2020 Blomstring enghumleblom
Når kommer våren?
03.05.2020
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
03.05.2020 Blomstring rød jonsokblom
02.05.2020 Blomstring myrfiol
03.05.2020 Blomstring enghumleblom
Når kommer våren?
10.06.2019
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
10.06.2019 Blomstring stormarimjelle
10.06.2019 Blomstring kratthumleblom
10.06.2019 Blomstring hvitkløver
10.06.2019 Blomstring bjørnebær
Når kommer våren?
29.05.2019
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
29.05.2019 Blomstring hvitkløver
29.05.2019 Sang for første gang gulsanger
29.05.2019 Ankomst gulsanger
28.05.2019 Blomstring engsyre
29.05.2019 Blomstring enghumleblom
29.05.2019 Sang for første gang bjørkefink
29.05.2019 Ankomst bjørkefink
29.05.2019 Blomstring øyentrøstslekta
Når kommer våren?
28.05.2019
Ottar Sætre
Dyrkorn (Fjord, Møre og Romsdal)
28.05.2019 Blomstring stankstorkenebb
28.05.2019 Blomstring revebjelle
28.05.2019 Blomstring ramsløk
28.05.2019 Blomstring kystgrisøyre
28.05.2019 Blomstring kratthumleblom
28.05.2019 Blomstring korsved
28.05.2019 Blomstring fjellmarikåpe
28.05.2019 Blomstring blåfjær
28.05.2019 Blomstring roseslekta
28.05.2019 Blomstring storvendelrot
Når kommer våren?
23.05.2019
Charlotte Bakke
Flåtten (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
23.05.2019 Blomstring kratthumleblom
Når kommer våren?
17.05.2019
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
17.05.2019 Blomstring tveskjeggveronika
17.05.2019 Blomstring skogstorkenebb
17.05.2019 Blomstring hundekjeks
17.05.2019 Blomstring enghumleblom
Når kommer våren?
14.05.2019
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
14.05.2019 Blomstring stemorsblom
14.05.2019 Bladsprett (musøre) gran
14.05.2019 Bladsprett (musøre) furu
14.05.2019 Blomstring engkarse
14.05.2019 Blomstring enghumleblom
14.05.2019 Bladsprett (musøre) einer
14.05.2019 Bladsprett (musøre) ask
Når kommer våren?
07.05.2019
Charlotte Bakke
Mule Varde (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
07.05.2019 Blomstring åkerforglemmegei
07.05.2019 Blomstring tannrot
07.05.2019 Blomstring nyresoleie
07.05.2019 Blomstring enghumleblom
07.05.2019 Blomstring vårmarihandslekta
1-15 av 96 siste»»