Miljolare.no

Slekt: Jordnøttslekta (Conopodium)

Når kommer våren?
22.05.2023
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
21.05.2023 Blomstring eple
22.05.2023 Blomstring hundekjeks
22.05.2023 Blomstring jordnøtt
22.05.2023 Blomstring krypsoleie
 
Når kommer våren?
16.05.2023
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
16.05.2023 Blomstring jordnøtt
16.05.2023 Ankomst løvsanger
16.05.2023 Sang for første gang løvsanger
16.05.2023 Blomstring rypebær
16.05.2023 Ankomst trepiplerke
16.05.2023 Sang for første gang trepiplerke
 
Når kommer våren?
10.05.2022
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
08.05.2022 Blomstring jordnøtt
10.05.2022 Blomstring marikåpeslekta
 
Når kommer våren?
31.05.2021
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
31.05.2021 Blomstring jordnøtt
31.05.2021 Blomstring linbendel
 
Når kommer våren?
21.05.2021
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
20.05.2021 Blomstring jordnøtt
20.05.2021 Blomstring tettegras
 
Når kommer våren?
02.06.2020
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
02.06.2020 Blomstring bergfrue
02.06.2020 Blomstring jordnøtt
02.06.2020 Blomstring rogn
02.06.2020 Blomstring øyentrøstslekta
 
Når kommer våren?
07.05.2020
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
07.05.2020 Blomstring enghumleblom
07.05.2020 Blomstring jordnøtt
07.05.2020 Bladsprett (musøre) svensk asal
01.05.2020 Bladsprett (musøre) trollhegg
 
Når kommer våren?
04.06.2019
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
03.06.2019 Blomstring jordnøtt
 
Når kommer våren?
05.05.2019
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
05.05.2019 Blomstring rød jonsokblom
05.05.2019 Blomstring jordnøttslekta
 
Når kommer våren?
25.05.2018
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
25.05.2018 Blomstring jordnøtt
 
Når kommer våren?
23.05.2018
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
23.05.2018 Første observasjon hoggorm
22.05.2018 Blomstring jordnøtt
21.05.2018 Blomstring kristtorn
21.05.2018 Blomstring skogstorkenebb
23.05.2018 Blomstring trollhegg
22.05.2018 Blomstring tyttebær
22.05.2018 Blomstring duskmyrull
 
Når kommer våren?
05.06.2017
Ottar Sætre
Nordre Vartdal (Ørsta, Møre og Romsdal)
03.06.2017 Blomstring høymol
03.06.2017 Blomstring jordnøtt
03.06.2017 Blomstring storfrytle
 
Når kommer våren?
16.05.2017
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
16.05.2017 Blomstring bakkeveronika
14.05.2017 Blomstring hundekjeks
14.05.2017 Blomstring jordnøtt
 
Når kommer våren?
31.05.2016
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
31.05.2016 Ankomst bergirisk
31.05.2016 Blomstring jordnøtt
30.05.2016 Blomstring molte
 
Når kommer våren?
14.05.2016
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
14.05.2016 Blomstring engsyre
14.05.2016 Blomstring jordnøtt
13.05.2016 Blomstring markjordbær
14.05.2016 Blomstring rød jonsokblom
14.05.2016 Blomstring skogstjerne
14.05.2016 Blomstring hundekjeksslekta
1 - 15 av 24 siste»»