Miljolare.no

Familie: Maur (Formicidae)

Fenologi på Nordkalotten
07.05.2004
Pasvik skole
Pasvik (Sør-Varanger, Finnmark)
02.05.2004 Første observasjon linerle
20.04.2004 Første bitt stikkemygg
04.05.2004 Første observasjon humler
03.05.2004 Første ytre aktivitet i maurtue skogsmaur
 
Smådyr som lever på bakken
19.04.2004
Sandsli videregående skole
Sandsli (Bergen, Vestland)
Edderkopper (Araneae)
Skolopendere (Chilopoda)
Biller (Coleoptera)
Spretthaler (Collembola)
Høyerstående fluer (Cyclorrhapha)
Tusenbein (Diplopoda)
Kvitormer (Enchytraeidae)
Maur (Formicidae)
Snegler (Gastropoda)
Skrukketroll, tanglus (Isopoda)
Meitemark (Lumbricidae)
Stankelbein (Tipulidae)
Når kommer våren?
04.04.2003
Høgskolen i Bergen, avd. lærerutdanning
Landås (Bergen, Vestland)
13.03.2003 Blomstring hestehov
18.02.2003 Blomstring blåveis
01.04.2003 Blomstring påskelilje
13.02.2003 Blomstring snøklokke
27.02.2003 Blomstring klosterklokke
10.03.2003 Blomstring hassel
10.02.2003 Blomstring tysbast
13.03.2003 Blomstring osp
13.03.2003 Voksenstadiet maur
13.03.2003 Blomstring krokusslekta
06.03.2003 Blomstring lungeurtslekta
26.02.2003 Blomstring oreslekta
18.03.2003 Blomstring rhododendronslekta
27.02.2003 Voksenstadiet humler
27.02.2003 Voksenstadiet høyerstående fluer
 
Når kommer våren?
10.04.2002
Høgskolen i Bergen, avd. lærerutdanning
Landås (Bergen, Vestland)
03.04.2002 Blomstring hvitveis
19.03.2002 Blomstring hestehov
30.03.2002 Blomstring vårkål
03.04.2002 Blomstring påskelilje
24.03.2002 Blomstring kusymre
13.02.2002 Blomstring hassel
15.02.2002 Blomstring tysbast
27.03.2002 Voksenstadiet maur
09.04.2002 Blomstring løvetannslekta
19.03.2002 Blomstring lungeurtslekta
19.03.2002 Blomstring oreslekta
21.03.2002 Blomstring rhododendronslekta
28.03.2002 Voksenstadiet humler
09.02.2002 Voksenstadiet høyerstående fluer
 
Når kommer våren?
24.04.2001
Høgskolen i Bergen, avd. lærerutdanning
Landås (Bergen, Vestland)
07.04.2001 Blomstring selje
20.02.2001 Blomstring hassel
16.02.2001 Blomstring snøklokke
22.03.2001 Blomstring hestehov
12.03.2001 Blomstring vårkål
16.03.2001 Blomstring påskelilje
19.04.2001 Blomstring hvitveis
01.01.2001 Blomstring kusymre
08.04.2001 Voksenstadiet sitronsommerfugl
07.04.2001 Voksenstadiet maur
10.04.2001 Blomstring rhododendronslekta
03.01.2001 Blomstring lungeurtslekta
13.03.2001 Blomstring krokusslekta
23.04.2001 Blomstring løvetannslekta
27.03.2001 Voksenstadiet humler
22.03.2001 Voksenstadiet høyerstående fluer
09.04.2001 Ankomst gås
 
Når kommer våren?
16.09.2003
Rogne skule
Rogne (Øystre Slidre, Innlandet)
29.04.2003 Bladsprett (musøre) hegg
19.05.2003 Bladsprett (musøre) bjørk
20.03.2003 Ankomst linerle
20.05.2003 Blomstring markjordbær
23.04.2003 Ankomst heilo
11.05.2003 Ankomst spettmeis
15.05.2003 Ankomst heipiplerke
17.05.2003 Ankomst taksvale
20.05.2003 Ankomst sanglerke
21.05.2003 Ankomst møller
19.05.2003 Bladsprett (musøre) bjørk
23.03.2003 Ankomst linerle
25.03.2003 Blomstring vårpengeurt
13.05.2003 Blomstring vinterkarse
20.04.2003 Ankomst trane
21.05.2003 Ankomst låvesvale
02.06.2003 Blomstring prestekrage
25.03.2003 Blomstring hestehov
16.04.2003 Ankomst storspove
18.04.2003 Ankomst stær
14.05.2003 Ankomst steinskvett
21.05.2003 Ankomst hagesanger
31.05.2003 Bladsprett (musøre) syrin
29.03.2003 Ankomst bokfink
08.04.2003 Ankomst rødstrupe
29.03.2003 Ankomst svarttrost
08.05.2003 Ankomst buskskvett
21.05.2003 Ankomst låvesvale
15.04.2003 Ankomst rødvingetrost
21.05.2003 Ankomst gjøk
11.05.2003 Ankomst løvsanger
18.03.2003 Voksenstadiet neslesommerfugl
18.04.2003 Ankomst måltrost
10.04.2003 Ankomst ringdue
21.04.2003 Ankomst grågås
14.05.2003 Ankomst jernspurv
18.04.2003 Ankomst ringtrost
02.06.2003 Blomstring hegg
29.03.2003 Ankomst vipe
10.05.2003 Ankomst rødstjert
28.05.2003 Ankomst seilerfamilien
13.05.2003 Ankomst fluesnapperfamilien
25.03.2003 Voksenstadiet maur
04.04.2003 Voksenstadiet marihøner
07.04.2003 Blomstring fiolslekta
21.04.2003 Blomstring løvetannslekta
20.05.2003 Blomstring mureslekta
05.05.2003 Blomstring soleieslekta
10.04.2003 Voksenstadiet humler
25.03.2003 Ankomst svane
 
Smådyr som lever på bakken
04.06.2002
Sunnylven skule
Litlegjerde (Stranda, Møre og Romsdal)
(Skog )
Maur (Formicidae)
Vevkjerringer (Opiliones)
Kortvinger (Staphylinidae)
 
Smådyr som lever på bakken
04.06.2002
Sunnylven skule
Litlegjerde (Stranda, Møre og Romsdal)
(Eng søraust )
Humler (Bombus)
Biller (Coleoptera)
Tovinger (Diptera)
Maur (Formicidae)
 
Fenologi på Nordkalotten
22.05.2003
Pasvik skole
Pasvik (Sør-Varanger, Finnmark)
17.05.2003 Bladsprett (musøre) bjørk
27.04.2003 Første observasjon linerle
21.05.2003 Første observasjon blåstrupe
01.05.2003 Første observasjon snøspurv
16.05.2003 Første bitt stikkemygg
19.04.2003 Første observasjon humler
16.04.2003 Første ytre aktivitet i maurtue skogsmaur
13.05.2003: Isfrie vann
16.05.2003: Snøen borte fra bakken
 
Fenologi på Nordkalotten
19.05.2003
Korsfjord Oppvekstsenter/Avdeling skole
Korsfjord (Alta, Finnmark)
19.05.2003 Bladsprett (musøre) bjørk
19.05.2003 Utsprunget blad rogn
11.05.2003 Første observasjon linerle
27.03.2003 Første observasjon snøspurv
12.05.2003 Første observasjon løvsanger
18.05.2003 Første bitt stikkemygg
15.04.2003 Første observasjon humler
01.05.2003 Første ytre aktivitet i maurtue skogsmaur
25.04.2003: Snøen borte fra bakken
 
Når kommer våren?
28.04.2003
Høyjord skole
skolegården (Sandefjord, Vestfold)
24.04.2003 Bladsprett (musøre) ask
24.04.2003 Blomstring ask
22.04.2003 Bladsprett (musøre) bjørk
04.04.2003 Blomstring hvitveis
31.03.2003 Blomstring blåveis
24.04.2003 Blomstring vårpengeurt
02.04.2003 Blomstring hestehov
26.03.2003 Ankomst vipe
26.03.2003 Ankomst sanglerke
25.03.2003 Ankomst svarttrost
23.03.2003 Ankomst bokfink
20.03.2003 Voksenstadiet maur
15.04.2003 Blomstring maigullslekta
 
Fenologi på Nordkalotten
25.04.2003
Bugøynes Oppvekstsenter/Avdeling skole
Mosedalen (Sør-Varanger, Finnmark)
20.04.2003 Første ytre aktivitet i maurtue skogsmaur
 
Fenologi på Nordkalotten
22.04.2003
Pasvik skole
Pasvik (Sør-Varanger, Finnmark)
01.04.2003 Første observasjon snøspurv
19.04.2003 Første observasjon humler
16.04.2003 Første ytre aktivitet i maurtue skogsmaur
 
Dyreobservasjoner
09.09.2002
Bjørnholt skole
Rausjø skole (nedlagt) (Enebakk, Akershus)
Rød skogsmaur (Formica rufa)
 
BEKKIS: Bunndyr
29.05.2002
Hamar naturskole
Finsalbekken (Hamar, Innlandet)
Leptophlebialignende døgnfluer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Maur (Formicidae)
Meitemark (Lumbricidae)
Fåbørstemark (Oligochaeta)
Lange, slanke steinfluenymfer (Plecoptera Samlegruppe)
Buttsnutefrosk (Rana temporaria)
Vårfluelarver u/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
Vårfluelarver m/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
 
««første 211 - 216 av 216