Miljolare.no

Slekt: Jordbærslekta (Fragaria)

Når kommer våren?
08.06.2024
Bjørg Vaage
Haugerenga (Jevnaker, Akershus)
31.05.2024 Blomstring ballblom
01.05.2024 Bladsprett (musøre) bjørk
01.04.2024 Blomstring blåveis
17.03.2024 Ankomst bokfink
16.04.2024 Blomstring engfiol
19.05.2024 Blomstring fuglevikke
29.04.2024 Ankomst gransanger
29.04.2024 Sang for første gang gransanger
09.04.2024 Ankomst gråtrost
22.04.2024 Blomstring gullstjerne
31.05.2024 Blomstring harerug
11.05.2024 Blomstring hegg
01.04.2024 Blomstring hestehov
26.05.2024 Blomstring hundekjeks
01.04.2024 Voksenstadiet husflue
09.04.2024 Blomstring hvitveis
03.04.2024 Ankomst jernspurv
13.05.2024 Blomstring korsknapp
18.05.2024 Blomstring liljekonvall
10.04.2024 Ankomst linerle
05.05.2024 Ankomst låvesvale
23.04.2024 Blomstring maigull
01.05.2024 Blomstring marianøkleblom
18.05.2024 Blomstring markjordbær
31.05.2024 Blomstring prestekrage
21.03.2024 Ankomst ringdue
18.05.2024 Blomstring rød jonsokblom
30.03.2024 Ankomst rødstrupe
11.04.2024 Ankomst rødvingetrost
12.05.2024 Voksenstadiet sitronsommerfugl
18.05.2024 Blomstring skogstorkenebb
07.05.2024 Blomstring stemorsblom
07.05.2024 Voksenstadiet stor kålsommerfugl
28.03.2024 Ankomst stær
01.05.2024 Ankomst svarthvit fluesnapper
18.03.2024 Ankomst svarttrost
12.05.2024 Voksenstadiet sørgekåpe
05.05.2024 Ankomst taksvale
24.05.2024 Blomstring tepperot
19.05.2024 Blomstring tiriltunge
20.05.2024 Blomstring tveskjeggveronika
23.05.2024 Ankomst tårnseiler
10.05.2024 Blomstring vinterkarse
16.04.2024 Voksenstadiet humler
29.04.2024 Blomstring løvetannslekta
26.05.2024 Blomstring forglemmegei
19.05.2024 Blomstring engsoleie
Når kommer våren?
16.05.2024
Arnkjell Grotle
Bakkane (Bremanger, Vestland)
12.05.2024 Ankomst gjøk
12.05.2024 Sang for første gang gjøk
14.05.2024 Blomstring liljekonvall
15.05.2024 Blomstring jordbærslekta
Når kommer våren?
14.05.2024
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Akershus)
14.05.2024 Blomstring alperips
12.05.2024 Blomstring bekkeblom
11.05.2024 Voksenstadiet liten kålsommerfugl
13.05.2024 Blomstring markjordbær
13.05.2024 Blomstring plomme
12.05.2024 Ankomst sildemåke
14.05.2024 Ankomst svarthvit fluesnapper
14.05.2024 Sang for første gang svarthvit fluesnapper
Når kommer våren?
14.05.2024
Åsmund Berg
Lappland (Åmot, Innlandet)
13.05.2024 Blomstring engfiol
14.05.2024 Blomstring hegg
14.05.2024 Blomstring markjordbær
13.05.2024 Blomstring pinselilje
13.05.2024 Blomstring løvetannslekta
Når kommer våren?
07.05.2024
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
07.05.2024 Blomstring bakkeforglemmegei
07.05.2024 Blomstring markjordbær
06.05.2024 Blomstring smalkjempe
03.05.2024 Bladsprett (musøre) villeple
07.05.2024 Blomstring villeple
Når kommer våren?
05.05.2024
Ottar Sætre
Dyrkorn (Fjord, Møre og Romsdal)
05.05.2024 Blomstring markjordbær
05.05.2024 Blomstring myske
05.05.2024 Blomstring skogstorkenebb
05.05.2024 Blomstring tepperot
05.05.2024 Blomstring vårmarihandslekta
Når kommer våren?
25.04.2024
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
25.04.2024 Blomstring markjordbær
25.04.2024 Bladsprett (musøre) rogn
25.04.2024 Blomstring skogfiol
25.04.2024 Blomstring spisslønn
25.04.2024 Blomstring vårstarr
Når kommer våren?
19.04.2024
Charlotte Bakke
Flåtten (Porsgrunn, Telemark)
19.04.2024 Blomstring markjordbær
Når kommer våren?
09.06.2023
Åsmund Berg
Lappland (Åmot, Innlandet)
04.06.2023 Blomstring eple
02.06.2023 Blomstring kirsebær
03.06.2023 Blomstring liljekonvall
03.06.2023 Blomstring blåbær
03.06.2023 Blomstring markjordbær
02.06.2023 Bladsprett (musøre) osp
04.06.2023 Blomstring rødhyll
03.06.2023 Blomstring stemorsblom
02.06.2023 Ankomst trane
03.06.2023 Voksenstadiet blomsterfluer
03.06.2023 Voksenstadiet løpebiller
06.06.2023 Voksenstadiet stikkeveps
Når kommer våren?
07.06.2023
Bjørg Vaage
Haugerenga (Jevnaker, Akershus)
04.06.2023 Blomstring ballblom
10.05.2023 Bladsprett (musøre) bjørk
08.04.2023 Blomstring blåveis
23.03.2023 Ankomst bokfink
25.04.2023 Ankomst gransanger
22.05.2023 Ankomst gråfluesnapper
18.04.2023 Ankomst gråtrost
07.05.2023 Blomstring gullstjerne
25.04.2023 Bladsprett (musøre) hegg
20.05.2023 Blomstring hegg
15.04.2023 Blomstring hestehov
04.06.2023 Blomstring hundekjeks
17.05.2023 Blomstring hvitveis
18.04.2023 Ankomst jernspurv
25.05.2023 Blomstring jonsokkoll
06.04.2023 Ankomst kjernebiter
17.05.2023 Blomstring korsknapp
24.05.2023 Blomstring liljekonvall
25.04.2023 Ankomst linerle
10.05.2023 Voksenstadiet liten kålsommerfugl
14.05.2023 Ankomst løvsanger
09.05.2023 Ankomst låvesvale
11.05.2023 Blomstring maigull
06.05.2023 Blomstring marianøkleblom
20.05.2023 Blomstring markjordbær
25.04.2023 Ankomst måltrost
17.04.2023 Voksenstadiet neslesommerfugl
20.03.2023 Ankomst ringdue
20.03.2023 Sang for første gang ringdue
30.03.2023 Ankomst rødstrupe
18.04.2023 Ankomst rødvingetrost
22.04.2023 Gåsunger selje
07.05.2023 Voksenstadiet sitronsommerfugl
25.05.2023 Blomstring skogstorkenebb
15.05.2023 Blomstring stemorsblom
27.03.2023 Ankomst stær
05.05.2023 Ankomst svarthvit fluesnapper
20.03.2023 Ankomst svarttrost
20.03.2023 Sang for første gang svarttrost
07.05.2023 Voksenstadiet sørgekåpe
04.06.2023 Blomstring tiriltunge
27.05.2023 Ankomst tornsanger
02.06.2023 Blomstring tveskjeggveronika
17.05.2023 Ankomst tårnseiler
14.05.2023 Blomstring vinterkarse
05.05.2023 Blomstring vårpengeurt
17.04.2023 Voksenstadiet bier og humler
30.04.2023 Blomstring fiolfamilien
18.04.2023 Voksenstadiet humler
20.05.2023 Blomstring løvetannslekta
04.06.2023 Blomstring engsoleie
Planteregistreringer
03.06.2023
Frede Thorsheim
Krossleitet (Øygarden, Vestland)
Jonsokkoll (Ajuga pyramidalis)
Hvitveis (Anemone nemorosa)
Melbær (Arctostaphylos uva-ursi)
Skogburkne (Athyrium filix-femina)
Bjørk (Betula pubescens)
Bjørnekam (Blechnum spicant)
Røsslyng (Calluna vulgaris)
Engkarse (Cardamine pratensis)
Skjørbuksurt (Cochlearia officinalis)
Flekkmarihand (Dactylorhiza maculata)
Revebjelle (Digitalis purpurea)
Geitrams (Epilobium angustifolium)
Purpurlyng (Erica cinerea)
Klokkelyng (Erica tetralix)
Rødsvingel (Festuca rubra)
Markjordbær (Fragaria vesca)
Hårsveve (Hieracium pilosella)
Firkantperikum (Hypericum maculatum)
Fagerperikum (Hypericum pulchrum)
Einer (Juniperus communis)
Skorpelav (Lecanorales Skorpelav)
Kaprifol (Lonicera caprifolium)
Tiriltunge (Lotus corniculatus)
Pors (Myrica gale)
Rome (Narthecium ossifragum)
Kystmyrklegg (Pedicularis sylvatica)
Hengeving (Phegopteris connectilis)
Tettegras (Pinguicula vulgaris)
Smalkjempe (Plantago lanceolata)
Blåfjær (Polygala vulgaris)
Sisselrot (Polypodium vulgare)
Bjørnemose (Polytrichum sp.)
Tepperot (Potentilla erecta)
Einstape (Pteridium aquilinum)
Kartlav (Rhizocarpon)
Bjørnebærslekta (Rubus spp.)
Ugrasløvetann-gruppa (Ruderalia)
Høymol (Rumex longifolius)
Vierslekta (Salix)
Selje (Salix caprea)
Krypvier (Salix repens var. repens)
Rogn (Sorbus aucuparia)
Torvmoser (Sphagnum sp.)
Skogstjerne (Trientalis europaea)
Blåbær (Vaccinium myrtillus)
Tyttebær (Vaccinium vitis-idaea)
Når kommer våren?
27.05.2023
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Akershus)
27.05.2023 Blomstring hagerips
27.05.2023 Blomstring markjordbær
27.05.2023 Blomstring sibirkornell
27.05.2023 Blomstring solbær
27.05.2023 Blomstring storkonvall
Når kommer våren?
14.05.2023
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
14.05.2023 Blomstring markjordbær
09.05.2023 Blomstring åkerforglemmegei
Når kommer våren?
09.05.2023
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
09.05.2023 Blomstring hegg
09.05.2023 Blomstring markjordbær
Når kommer våren?
07.05.2023
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
07.05.2023 Blomstring markjordbær
1 - 15 av 188 siste»»