Miljolare.no

Familie: Nellikfamilien (Caryophyllaceae)

Når kommer våren?
07.07.2019
Ottar Sætre
Vaksvik (Ørskog, Møre og Romsdal)
07.07.2019 Blomstring småsmelle
Når kommer våren?
28.06.2019
Ottar Sætre
Vaksvik (Ørskog, Møre og Romsdal)
28.06.2019 Blomstring sumphaukeskjegg
28.06.2019 Blomstring linbendel
28.06.2019 Blomstring klokkelyng
28.06.2019 Blomstring bleikveronika
Når kommer våren?
26.06.2019
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Hedmark)
26.06.2019 Blomstring vassarve
26.06.2019 Blomstring myrtistel
Når kommer våren?
25.06.2019
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Hedmark)
25.06.2019 Blomstring vrangdå
25.06.2019 Blomstring linbendel
Når kommer våren?
15.06.2019
Ottar Sætre
Dyrkorn (Stordal, Møre og Romsdal)
15.06.2019 Voksenstadiet tistelsommerfugl
15.06.2019 Blomstring moselyng
15.06.2019 Blomstring fjellsmelle
15.06.2019 Blomstring filtkattefot
Planteregistreringer
14.06.2019
Stryn vidaregåande skule
Langedalselva ved Karbø (Stranda, Møre og Romsdal)
Jonsokkoll (Ajuga pyramidalis)
Marikåpe (Alchemilla sp.)
Hvitbladtistel (Cirsium heterophyllum)
Mjødurt (Filipendula ulmaria)
Skogstorkenebb (Geranium sylvaticum)
Firkantperikum (Hypericum maculatum)
Tiriltunge (Lotus corniculatus)
Hårfrytle (Luzula pilosa)
Stormarimjelle (Melampyrum pratense)
Bakkesoleie (Ranunculus acris)
Engsyre (Rumex acetosa)
Rød jonsokblom (Silene dioica)
Løvetannslekta (Taraxacum)
Rødkløver (Trifolium pratense)
Vendelrot (Valeriana sambucifolia)
Når kommer våren?
11.06.2019
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Hedmark)
11.06.2019 Blomstring grasstjerneblom
Når kommer våren?
09.06.2019
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
09.06.2019 Blomstring engsmelle
Når kommer våren?
08.06.2019
Charlotte Bakke
Mule Varde (Porsgrunn, Telemark)
03.06.2019 Blomstring nikkesmelle
03.06.2019 Blomstring hvitmure
03.06.2019 Blomstring brunrot
03.06.2019 Blomstring blodstorkenebb
03.06.2019 Blomstring askerstorkenebb
Når kommer våren?
06.06.2019
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Hedmark)
06.06.2019 Blomstring gjerdevikke
06.06.2019 Voksenstadiet geithams
06.06.2019 Blomstring engsyre
06.06.2019 Blomstring aurikkelsveve
06.06.2019 Voksenstadiet stikkemygg
06.06.2019 Blomstring ugrasarve
Når kommer våren?
04.06.2019
Ottar Sætre
Dyrkorn (Stordal, Møre og Romsdal)
03.06.2019 Blomstring grasstjerneblom
Når kommer våren?
02.06.2019
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
01.06.2019 Blomstring småsyre
02.06.2019 Blomstring småsmelle
27.05.2019 Blomstring sløke
02.06.2019 Blomstring ryllik
01.06.2019 Blomstring aurikkelsveve
Når kommer våren?
01.06.2019
Charlotte Bakke
Langesund sentrum (Bamble, Telemark)
01.06.2019 Blomstring tunbalderbrå
01.06.2019 Blomstring rynkerose
01.06.2019 Blomstring ormehode
01.06.2019 Blomstring mursennep
01.06.2019 Blomstring engsmelle
Når kommer våren?
01.06.2019
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
01.06.2019 Blomstring hanekam
01.06.2019 Blomstring grøftesoleie
01.06.2019 Blomstring grasstjerneblom
01.06.2019 Blomstring lodnegrasslekta
Når kommer våren?
29.05.2019
Charlotte Bakke
Hovenga (Porsgrunn, Telemark)
29.05.2019 Blomstring småsyre
29.05.2019 Blomstring skvallerkål
29.05.2019 Blomstring rødkløver
29.05.2019 Blomstring krypsoleie
29.05.2019 Blomstring grasstjerneblom
1-15 av 358 siste»»