Miljolare.no

Familie: Sivfamilien (Juncaceae)

Når kommer våren?
26.06.2020
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
26.06.2020 Blomstring svarthyll
26.06.2020 Blomstring mørkkongslys
24.06.2020 Blomstring lyssiv
Når kommer våren?
01.05.2020
Ottar Sætre
Nordre Vartdal (Ørsta, Møre og Romsdal)
01.05.2020 Ankomst strandsnipe
01.05.2020 Blomstring storfrytle
01.05.2020 Ankomst låvesvale
Når kommer våren?
23.04.2020
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
23.04.2020 Blomstring rosettkarse
23.04.2020 Bladsprett (musøre) rogn
23.04.2020 Blomstring myrfiol
23.04.2020 Blomstring hårfrytle
Når kommer våren?
22.04.2020
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
22.04.2020 Blomstring storfrytle
20.04.2020 Bladsprett (musøre) plomme
22.04.2020 Blomstring epleslekta
Når kommer våren?
13.04.2020
Charlotte Bakke
Flåtten (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
12.04.2020 Ankomst linerle
05.04.2020 Blomstring hårfrytle
Når kommer våren?
12.04.2020
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
12.04.2020 Sang for første gang rødvingetrost
12.04.2020 Ankomst linerle
12.04.2020 Blomstring hårfrytle
12.04.2020 Blomstring engfiol
Når kommer våren?
06.04.2020
Charlotte Bakke
Flåtten (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
05.04.2020 Blomstring markfrytle
Når kommer våren?
21.06.2019
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
20.06.2019 Blomstring lyssiv
Planteregistreringer
14.06.2019
Stryn vidaregåande skule
Langedalselva ved Karbø (Stranda, Møre og Romsdal)
Jonsokkoll (Ajuga pyramidalis)
Marikåpe (Alchemilla sp.)
Hvitbladtistel (Cirsium heterophyllum)
Mjødurt (Filipendula ulmaria)
Skogstorkenebb (Geranium sylvaticum)
Firkantperikum (Hypericum maculatum)
Tiriltunge (Lotus corniculatus)
Hårfrytle (Luzula pilosa)
Stormarimjelle (Melampyrum pratense)
Bakkesoleie (Ranunculus acris)
Engsyre (Rumex acetosa)
Rød jonsokblom (Silene dioica)
Løvetannslekta (Taraxacum)
Rødkløver (Trifolium pratense)
Vendelrot (Valeriana sambucifolia)
Når kommer våren?
28.04.2019
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
28.04.2019 Blomstring storfrytle
28.04.2019 Bladsprett (musøre) selje
28.04.2019 Sang for første gang munk
28.04.2019 Ankomst munk
28.04.2019 Blomstring bekkeblom
28.04.2019 Blomstring vårmarihandslekta
28.04.2019 Blomstring starrslekta
Når kommer våren?
28.04.2019
Ottar Sætre
Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
22.04.2019 Blomstring frytleslekta
Når kommer våren?
24.04.2019
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Innlandet)
24.04.2019 Bladsprett (musøre) syrin
24.04.2019 Blomstring spisslønn
24.04.2019 Bladsprett (musøre) spisslønn
24.04.2019 Voksenstadiet nattpåfugløye
24.04.2019 Blomstring hårfrytle
24.04.2019 Blomstring bjørk
24.04.2019 Bladsprett (musøre) bjørk
Når kommer våren?
18.04.2019
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
15.04.2019 Bladsprett (musøre) svarthyll
18.04.2019 Blomstring storfrytle
15.04.2019 Voksenstadiet stor kålsommerfugl
18.04.2019 Bladsprett (musøre) rogn
18.04.2019 Blomstring plomme
18.04.2019 Blomstring ask
18.04.2019 Blomstring maigullslekta
Når kommer våren?
11.04.2019
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
08.04.2019 Første observasjon svartskogsnegl
01.04.2019 Blomstring rosettkarse
02.04.2019 Blomstring markfrytle
06.04.2019 Blomstring tysbastslekta
Når kommer våren?
07.04.2019
Charlotte Bakke
Flåtten (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
07.04.2019 Bladsprett (musøre) stikkelsbær
07.04.2019 Bladsprett (musøre) solbær
07.04.2019 Blomstring markfrytle
1-15 av 166 siste»»