Miljolare.no

Underorden: Vannymfer (Zygoptera)

Når kommer våren?
22.05.2024
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
22.05.2024 Blomstring hvitdodre
22.05.2024 Blomstring korsknapp
22.05.2024 Blomstring prestekrage
22.05.2024 Blomstring rødkløver
22.05.2024 Blomstring svaleurt
22.05.2024 Voksenstadiet vannymfer
Når kommer våren?
22.05.2024
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
22.05.2024 Blomstring bjørneskjegg
22.05.2024 Blomstring blokkebær
22.05.2024 Blomstring blåfjær
22.05.2024 Voksenstadiet blåvingevannymfe
22.05.2024 Blomstring gjerdevikke
22.05.2024 Blomstring hvitlyng
22.05.2024 Blomstring molte
22.05.2024 Blomstring myrklegg
22.05.2024 Blomstring reverumpe
22.05.2024 Blomstring sennegras
22.05.2024 Blomstring tiriltunge
22.05.2024 Voksenstadiet øyenstikkere
Smådyr i ferskvatn
27.09.2022
Nyborg skole
Stokkedammen (Trondheim - Tråante, Trøndelag)
Buksvømmere (Corixidae)
Dronefluer (Eristalis)
Øyenstikkere (Odonata)
Småsalamander (Triturus vulgaris)
Vannymfer (Zygoptera)
Smådyr i ferskvatn
03.09.2021
Nyborg skole
Lianvannet (Trondheim - Tråante, Trøndelag)
Buksvømmere (Corixidae)
Vannkalver (Dytiscidae)
Nordlig marflo (Gammarus lacustris)
Vannløpere (Gerridae)
Hesteigle (Haemopis sanguisuga)
Igler (Hirudinea)
Ryggsvømmere (Notonectidae)
Øyenstikkere (Odonata)
Vannymfer (Zygoptera)
Når kommer våren?
12.06.2020
Per Torgersen
Bjørkelangen (Aurskog-Høland, Akershus)
10.06.2020 Voksenstadiet blåvingevannymfe
Smådyr i ferskvatn
03.09.2019
Nyborg skole
Lianvannet (Trondheim - Tråante, Trøndelag)
Buksvømmere (Corixidae)
Vannkalver (Dytiscidae)
Nordlig marflo (Gammarus lacustris)
Vannløpere (Gerridae)
Ryggsvømmere (Notonectidae)
Øyenstikkere (Odonata)
Vårfluer (Trichoptera)
Småsalamander (Triturus vulgaris)
Vannymfer (Zygoptera)
Når kommer våren?
22.05.2018
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
21.05.2018 Blomstring blåfjær
22.05.2018 Blomstring hvitlyng
22.05.2018 Blomstring molte
22.05.2018 Voksenstadiet nordisk blåvannymfe
21.05.2018 Voksenstadiet øyenstikkere
Dafniejakten
17.09.2017
Hovedgården ungdomsskole
Gjellumvannet (Asker, Akershus)
(Gjellumvannet)
Vannymfer (Zygoptera)
Dyreobservasjoner
29.08.2017
Greåker videregående skole
Smertudammen (Fredrikstad, Østfold)
Amfibier (Amphibia)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Meitemark (Lumbricidae)
Skjære (Pica pica)
Buttsnutefrosk (Rana temporaria)
Vannymfer (Zygoptera)
Smådyr i ferskvatn
29.08.2017
Nyborg skole
Stokkedammen (Trondheim - Tråante, Trøndelag)
Fjærmygg (Chironomidae)
Vannkalver (Dytiscidae)
Vannløpere (Gerridae)
Ryggsvømmere (Notonectidae)
Øyenstikkere (Odonata)
Småsalamander (Triturus vulgaris)
Vannymfer (Zygoptera)
Når kommer våren?
28.05.2017
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
27.05.2017 Blomstring bukkeblad
27.05.2017 Blomstring molte
28.05.2017 Voksenstadiet nordisk blåvannymfe
27.05.2017 Blomstring rogn
27.05.2017 Blomstring skogstjerne
27.05.2017 Blomstring stormarimjelle
Smådyr i ferskvatn
15.09.2015
Nyborg skole
Stokkedammen (Trondheim - Tråante, Trøndelag)
Libeller (Anisoptera)
Edderkopper (Araneae)
Buksvømmere (Corixidae)
Vannløpere (Gerridae)
Virvlere (Gyrinidae)
Småsalamander (Triturus vulgaris)
Vannymfer (Zygoptera)
Smådyr i ferskvatn
31.08.2015
Sveberg skole
Vollsvatnet (Malvik, Trøndelag)
Libeller (Anisoptera)
Myredderkopp (Dolomedes fimbriatus)
Vannkalver (Dytiscidae)
Ryggsvømmere (Notonectidae)
Vannymfer (Zygoptera)
Smådyr i ferskvatn
05.05.2015
Damsgård skole
Storavatnet, Krohnegården (Bergen, Vestland)
Edderkopper (Araneae)
Liten vannløper (Gerris lacustris)
Vårfluer (Trichoptera)
Vannymfer (Zygoptera)
Smådyr i ferskvatn
21.10.2014
Øygard ungdomsskole
Gramstadtjøna (Sandnes, Rogaland)
Biller (Coleoptera)
Buksvømmere (Corixidae)
Stor vannkalv (Dytiscus marginalis)
Døgnfluer (Ephemeroptera)
Libellula quadrimaculata
Ryggsvømmere (Notonectidae)
Psectrocladius sp.
Vårfluelarver m/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
Vannymfer (Zygoptera)
1 - 15 av 463 siste»»