Miljolare.no

Underorden: Libeller (Anisoptera)

Planteregistreringer
19.09.2022
Universitetet i Stavanger
Rogaland arboret (Sandnes, Rogaland)
Libeller (Anisoptera)
Buksvømmere (Corixidae)
 
Planteregistreringer
25.08.2022
Olsvik skole
(Bergen, Vestland)
Aeshna
Sløke (Angelica sylvestris)
Røsslyng (Calluna vulgaris)
Storfrytle (Luzula sylvatica)
Pardosa
Bringebær (Rubus idaeus)
Kremleordenen (Russulales)
Fjellrogn (Sorbus aucuparia subsp. glabrata)
Blåknapp (Succisa pratensis)
Blåbær (Vaccinium myrtillus)
 
Når kommer våren?
24.05.2022
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
23.05.2022 Blomstring blokkebær
23.05.2022 Voksenstadiet gullbasser
24.05.2022 Blomstring hagelupin
24.05.2022 Blomstring hvitlyng
23.05.2022 Voksenstadiet libeller
23.05.2022 Blomstring myrklegg
24.05.2022 Første observasjon småsalamander
23.05.2022 Voksenstadiet øyenstikkere
 
Når kommer våren?
14.07.2016
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
14.07.2016 Voksenstadiet Cordulegaster boltoni
14.07.2016 Voksenstadiet fløyelsringvinge
Smådyr i ferskvatn
15.09.2015
Nyborg skole
Stokkedammen (Trondheim - Tråante, Trøndelag)
Libeller (Anisoptera)
Edderkopper (Araneae)
Buksvømmere (Corixidae)
Vannløpere (Gerridae)
Virvlere (Gyrinidae)
Småsalamander (Triturus vulgaris)
Vannymfer (Zygoptera)
 
Smådyr i ferskvatn
31.08.2015
Sveberg skole
Vollsvatnet (Malvik, Trøndelag)
Libeller (Anisoptera)
Myredderkopp (Dolomedes fimbriatus)
Vannkalver (Dytiscidae)
Ryggsvømmere (Notonectidae)
Vannymfer (Zygoptera)
 
Smådyr i ferskvatn
21.10.2014
Øygard ungdomsskole
Gramstadtjøna (Sandnes, Rogaland)
Biller (Coleoptera)
Buksvømmere (Corixidae)
Stor vannkalv (Dytiscus marginalis)
Døgnfluer (Ephemeroptera)
Libellula quadrimaculata
Ryggsvømmere (Notonectidae)
Psectrocladius sp.
Vårfluelarver m/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
Vannymfer (Zygoptera)
 
Smådyr i ferskvatn
17.09.2014
Nyborg skole
Baklidammen (Trondheim - Tråante, Trøndelag)
Aeshnoidea
Buksvømmere (Corixidae)
Vannløpere (Gerridae)
Igler (Hirudinea)
Vannymfer (Zygoptera)
 
Smådyr i ferskvatn
01.09.2014
Sveberg skole
Vollsvatnet (Malvik, Trøndelag)
Libeller (Anisoptera)
Buksvømmere (Corixidae)
Vannkalver (Dytiscidae)
Døgnfluer (Ephemeroptera)
Vannløpere (Gerridae)
Mudderfluer (Megaloptera)
Vannymfer (Zygoptera)
 
Smådyr i ferskvatn
04.09.2014
Sveberg skole
Vollsvatnet (Malvik, Trøndelag)
Libeller (Anisoptera)
Hoppekreps (Copepoda)
Buksvømmere (Corixidae)
Myredderkopp (Dolomedes fimbriatus)
Vannkalver (Dytiscidae)
Vannløpere (Gerridae)
Ryggsvømmere (Notonectidae)
Vannymfer (Zygoptera)
 
Smådyr i ferskvatn
04.09.2014
Sveberg skole
Stidam-Vest (Malvik, Trøndelag)
Libeller (Anisoptera)
Hoppekreps (Copepoda)
Myredderkopp (Dolomedes fimbriatus)
Vannløpere (Gerridae)
 
Smådyr i ferskvatn
29.08.2014
Nyborg skole
Stokkedammen (Trondheim - Tråante, Trøndelag)
Libeller (Anisoptera)
Buksvømmere (Corixidae)
Vannkalver (Dytiscidae)
Vannløpere (Gerridae)
Mudderfluer (Sialidae)
Vannymfer (Zygoptera)
 
Smådyr i ferskvatn
22.05.2014
Sveberg skole
Aeshna-hølet (Malvik, Trøndelag)
Libeller (Anisoptera)
Vannkalver (Dytiscidae)
Døgnfluer (Ephemeroptera)
Vannmidd (Hydracarina)
 
Smådyr i ferskvatn
19.05.2014
Sveberg skole
Stidam Øst (Malvik, Trøndelag)
Aeshna
Libeller (Anisoptera)
Vannedderkopper (Cybaeidae)
Døgnfluer (Ephemeroptera)
Vannløpere (Gerridae)
Hesteigle (Haemopis sanguisuga)
 
Smådyr i ferskvatn
19.05.2014
Sveberg skole
Vollsvannet (Malvik, Trøndelag)
Libeller (Anisoptera)
Hjertemuslinger (Cardiidae)
Buksvømmere (Corixidae)
Vannkalver (Dytiscidae)
Døgnfluer (Ephemeroptera)
Vannløpere (Gerridae)
Vannmidd (Hydracarina)
Vannkjærer (Hydrophilidae)
Vårfluelarver m/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
 
1 - 15 av 369 siste»»