Miljolare.no

Orden: Øyenstikkere (Odonata)

Smådyr i ferskvatn
08.05.2024
Harestua skole
Ormputten (Lunner, Akershus)
Vannkalver (Dytiscidae)
Øyenstikkere (Odonata)
Vårfluer (Trichoptera)
 
Når kommer våren?
24.06.2023
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
24.06.2023 Blomstring harerug
24.06.2023 Voksenstadiet øyenstikkere
 
Når kommer våren?
25.05.2023
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
25.05.2023 Blomstring furu
25.05.2023 Blomstring gjerdevikke
25.05.2023 Blomstring svaleurt
25.05.2023 Voksenstadiet smellere
25.05.2023 Blomstring beitesvæver
25.05.2023 Voksenstadiet øyenstikkere
 
Smådyr i ferskvatn
27.09.2022
Nyborg skole
Stokkedammen (Trondheim - Tråante, Trøndelag)
Buksvømmere (Corixidae)
Dronefluer (Eristalis)
Øyenstikkere (Odonata)
Småsalamander (Triturus vulgaris)
Vannymfer (Zygoptera)
 
Planteregistreringer
19.09.2022
Universitetet i Stavanger
Rogaland arboret (Sandnes, Rogaland)
Libeller (Anisoptera)
Buksvømmere (Corixidae)
 
Planteregistreringer
25.08.2022
Olsvik skole
(Bergen, Vestland)
Aeshna
Sløke (Angelica sylvestris)
Røsslyng (Calluna vulgaris)
Storfrytle (Luzula sylvatica)
Pardosa
Bringebær (Rubus idaeus)
Kremleordenen (Russulales)
Fjellrogn (Sorbus aucuparia subsp. glabrata)
Blåknapp (Succisa pratensis)
Blåbær (Vaccinium myrtillus)
 
Smådyr i ferskvatn
25.08.2022
Grue barne- og ungdomsskole
Svullrya, Rotna (Grue, Innlandet)
Vannskorpion (Nepa cinerea)
Øyenstikkere (Odonata)
Smådyr i ferskvatn
25.08.2022
Grue barne- og ungdomsskole
Svullrya, Rotna (Grue, Innlandet)
Buksvømmere (Corixidae)
Øyenstikkere (Odonata)
Smådyr i ferskvatn
31.05.2022
Harestua skole
Harestuavannet (Lunner, Akershus)
Midd (Acari)
Dyreriket (Animalia)
Edderkopper (Araneae)
Vannlopper (Cladocera)
Hoppekreps (Copepoda)
Buksvømmere (Corixidae)
Vannkalver (Dytiscidae)
Vannløpere (Gerridae)
Øyenstikkere (Odonata)
Vårfluer (Trichoptera)
Når kommer våren?
24.05.2022
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
23.05.2022 Blomstring blokkebær
24.05.2022 Blomstring hagelupin
24.05.2022 Blomstring hvitlyng
23.05.2022 Blomstring myrklegg
24.05.2022 Første observasjon småsalamander
23.05.2022 Voksenstadiet øyenstikkere
23.05.2022 Voksenstadiet gullbasser
23.05.2022 Voksenstadiet libeller
 
Smådyr i ferskvatn
03.09.2021
Nyborg skole
Lianvannet (Trondheim - Tråante, Trøndelag)
Buksvømmere (Corixidae)
Vannkalver (Dytiscidae)
Nordlig marflo (Gammarus lacustris)
Vannløpere (Gerridae)
Hesteigle (Haemopis sanguisuga)
Igler (Hirudinea)
Ryggsvømmere (Notonectidae)
Øyenstikkere (Odonata)
Vannymfer (Zygoptera)
 
Dyreobservasjoner
30.06.2021
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
Øyenstikkere (Odonata)
Når kommer våren?
06.06.2021
Åsmund Berg
Rena og omegn (Åmot, Innlandet)
05.06.2021 Blomstring ballblom
05.06.2021 Blomstring fjellfiol
05.06.2021 Blomstring gran
05.06.2021 Ankomst låvesvale
05.06.2021 Blomstring markjordbær
05.06.2021 Blomstring skogstjerne
05.06.2021 Blomstring tepperot
03.06.2021 Voksenstadiet øyenstikkere
Når kommer våren?
25.05.2021
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
25.05.2021 Blomstring engtjæreblom
25.05.2021 Voksenstadiet øyenstikkere
 
Når kommer våren?
20.05.2021
Haukås skole
(Bergen, Vestland)
20.05.2021 Voksenstadiet vårfluelarver u/ hus
20.05.2021 Voksenstadiet øyenstikkere
20.05.2021 Voksenstadiet humler
20.05.2021 Blomstring engsoleie
 
1 - 15 av 697 siste»»