Miljolare.no

Orden: Tovinger (Diptera)

Når kommer våren?
29.05.2021
Nils Battin
Nes Verk rundt (Tvedestrand, Agder)
29.05.2021 Blomstring bleikveronika
29.05.2021 Voksenstadiet humlefluer
Når kommer våren?
21.05.2021
Tylldalen skole
Tylldalen (Tynset, Innlandet)
20.05.2021 Voksenstadiet mygg
Fenologi på Nordkalotten
18.05.2021
Kirkenes ungdomsskole
Ekvegen (Sør-Varanger, Finnmark)
18.05.2021 Første bitt stikkemygg
Fenologi på Nordkalotten
18.05.2021
Alta ungdomsskole
(Alta, Finnmark)
17.05.2021 Første bitt stikkemygg
Når kommer våren?
14.05.2021
Charlotte Bakke
Flåtten (Porsgrunn, Telemark)
14.05.2021 Voksenstadiet aurorasommerfugl
12.05.2021 Blomstring åkerstemorsblom
14.05.2021 Voksenstadiet blomsterfluer
Når kommer våren?
28.04.2021
Charlotte Bakke
Flåtten (Porsgrunn, Telemark)
22.04.2021 Bladsprett (musøre) bjørk
22.04.2021 Blomstring gjetertaske
19.04.2021 Blomstring skogfiol
19.04.2021 Voksenstadiet humlefluer
Når kommer våren?
20.04.2021
Tylldalen skole
Tylldalen (Tynset, Innlandet)
18.04.2021 Voksenstadiet klegg
Når kommer våren?
20.04.2021
Tylldalen skole
Tylldalen (Tynset, Innlandet)
18.04.2021 Voksenstadiet vepsefluer
Når kommer våren?
31.03.2021
Tylldalen skole
Tylldalen (Tynset, Innlandet)
04.03.2021 Voksenstadiet husflue
Når kommer våren?
23.03.2021
Charlotte Bakke
Flåtten (Porsgrunn, Telemark)
23.03.2021 Voksenstadiet dronefluer
Når kommer våren?
21.06.2020
Bjørg Vaage
Haugerenga (Jevnaker, Akershus)
11.04.2020 Sang for første gang gransanger
19.04.2020 Ankomst grønnspett
11.04.2020 Blomstring gullstjerne
08.03.2020 Blomstring hestehov
04.06.2020 Blomstring ballblom
22.04.2020 Bladsprett (musøre) bjørk
08.03.2020 Blomstring blåveis
22.03.2020 Sang for første gang bokfink
04.04.2020 Blomstring engfiol
28.04.2020 Blomstring gjøkesyre
10.04.2020 Voksenstadiet honningbie
06.04.2020 Voksenstadiet husflue
10.04.2020 Blomstring hvitveis
17.04.2020 Ankomst jernspurv
29.05.2020 Blomstring jonsokkoll
30.04.2020 Blomstring korsknapp
29.05.2020 Blomstring liljekonvall
15.04.2020 Ankomst linerle
28.04.2020 Blomstring maigull
20.04.2020 Blomstring marianøkleblom
06.04.2020 Voksenstadiet neslesommerfugl
28.03.2020 Ankomst ringdue
03.04.2020 Ankomst rødstrupe
03.04.2020 Sang for første gang rødstrupe
10.04.2020 Ankomst rødvingetrost
20.03.2020 Voksenstadiet sitronsommerfugl
29.05.2020 Blomstring skogstorkenebb
30.04.2020 Blomstring stemorsblom
21.04.2020 Voksenstadiet stor kålsommerfugl
29.04.2020 Ankomst svarthvit fluesnapper
22.03.2020 Ankomst svarttrost
18.04.2020 Voksenstadiet sørgekåpe
29.05.2020 Blomstring tveskjeggveronika
20.03.2020 Blomstring tysbast
11.04.2020 Blomstring vårpengeurt
06.04.2020 Voksenstadiet humler
28.03.2020 Voksenstadiet skogsmaur
Når kommer våren?
18.06.2020
Nina Halvorsen
Goggestredet 28 (Kongsvinger, Innlandet)
21.04.2020 Voksenstadiet admiral
02.04.2020 Ankomst bokfink
26.04.2020 Ankomst fiskemåke
07.03.2020 Ankomst flaggspett
03.04.2020 Ankomst grønnspett
02.03.2020 Ankomst gråsisik
05.05.2020 Ankomst gråtrost
11.04.2020 Ankomst heipiplerke
10.04.2020 Voksenstadiet husflue
10.04.2020 Ankomst linerle
12.05.2020 Ankomst rødstjert
21.02.2020 Ankomst rødstrupe
22.04.2020 Ankomst sangsvane
21.04.2020 Voksenstadiet sitronsommerfugl
10.04.2020 Ankomst sivsanger
11.04.2020 Ankomst stær
03.04.2020 Ankomst svarttrost
21.04.2020 Voksenstadiet stikkemygg
11.04.2020 Voksenstadiet humler
Fenologi på Nordkalotten
31.05.2020
Alta ungdomsskole
(Alta, Finnmark)
31.05.2020 Første bitt stikkemygg
Fenologi på Nordkalotten
27.05.2020
Bioforsk Svanhovd
Svanhovd (Sør-Varanger, Finnmark)
26.05.2020 Utsprunget blad rogn
25.05.2020 Første observasjon gjøk
22.05.2020 Første observasjon løvsanger
26.05.2020 Første bitt stikkemygg
26.05.2020: Snøen borte fra bakken
Når kommer våren?
28.04.2020
Tau ungdomsskole
Tau (Strand, Rogaland)
19.04.2020 Bladsprett (musøre) bjørk
21.04.2020 Blomstring bjørk
04.04.2020 Blomstring hestehov
11.04.2020 Første observasjon hoggorm
02.04.2020 Blomstring hvitveis
17.04.2020 Ankomst linerle
19.04.2020 Reirbygging linerle
22.04.2020 Første observasjon padde
13.04.2020 Bladsprett (musøre) selje
06.04.2020 Blomstring selje
14.04.2020 Gåsunger selje
20.04.2020 Voksenstadiet sitronsommerfugl
22.04.2020 Ankomst stær
25.04.2020 Sang for første gang stær
27.04.2020 Reirbygging stær
26.04.2020 Ankomst tjeld
26.04.2020 Sang for første gang tjeld
19.04.2020 Blomstring vårkål
07.04.2020 Voksenstadiet stikkemygg
20.03.2020 Voksenstadiet humler
22.04.2020 Voksenstadiet skogsmaur
««første 31 - 45 av 1 338 siste»»