Miljolare.no

Orden: Tovinger (Diptera)

BEKKIS: Bunndyr
08.09.1994
Holand skole
Elveneselva (Sortland - Suortá, Nordland)
(1)
Gråsugge (Asellus aquaticus)
Muslinger, store (Bivalvia Samlegruppe)
Muslinger, små (Bivalvia Samlegruppe)
Fjærmygg (Chironomidae)
Flate døgnfluenymfer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Leptophlebialignende døgnfluer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Baetislignende døgnfluenymfer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Nordlig marflo (Gammarus lacustris)
Snegler, flate (Gastropoda Samlegruppe)
Snegler, høye (Gastropoda Samlegruppe)
Igler (Hirudinea)
Fåbørstemark (Oligochaeta)
Brune, hårete steinfluenymfer (Plecoptera Samlegruppe)
Lange, slanke steinfluenymfer (Plecoptera Samlegruppe)
Knott (Simulidae)
Stankelbein (Tipulidae)
Vårfluelarver u/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
Vårfluelarver m/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
BEKKIS: Bunndyr
07.06.1994
Holand skole
Elveneselva (Sortland - Suortá, Nordland)
(4)
Fjærmygg (Chironomidae)
Flate døgnfluenymfer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Lange, slanke steinfluenymfer (Plecoptera Samlegruppe)
BEKKIS: Bunndyr
07.06.1994
Holand skole
Elveneselva (Sortland - Suortá, Nordland)
(3)
Gråsugge (Asellus aquaticus)
Fjærmygg (Chironomidae)
Flate døgnfluenymfer (Ephemeroptera Samlegruppe)
BEKKIS: Bunndyr
07.06.1994
Holand skole
Elveneselva (Sortland - Suortá, Nordland)
(2)
Fjærmygg (Chironomidae)
Fåbørstemark (Oligochaeta)
Lange, slanke steinfluenymfer (Plecoptera Samlegruppe)
BEKKIS: Bunndyr
14.10.1994
Innvik skule
Floelva (Stryn, Vestland)
(2)
Gråsugge (Asellus aquaticus)
Muslinger, store (Bivalvia Samlegruppe)
Muslinger, små (Bivalvia Samlegruppe)
Fjærmygg (Chironomidae)
Flate døgnfluenymfer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Baetislignende døgnfluenymfer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Leptophlebialignende døgnfluer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Nordlig marflo (Gammarus lacustris)
Snegler, høye (Gastropoda Samlegruppe)
Snegler, flate (Gastropoda Samlegruppe)
Igler (Hirudinea)
Fåbørstemark (Oligochaeta)
Brune, hårete steinfluenymfer (Plecoptera Samlegruppe)
Lange, slanke steinfluenymfer (Plecoptera Samlegruppe)
Knott (Simulidae)
Stankelbein (Tipulidae)
Vårfluelarver u/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
Vårfluelarver m/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
BEKKIS: Bunndyr
14.10.1994
Innvik skule
Floelva (Stryn, Vestland)
(1)
Gråsugge (Asellus aquaticus)
Muslinger, store (Bivalvia Samlegruppe)
Muslinger, små (Bivalvia Samlegruppe)
Fjærmygg (Chironomidae)
Flate døgnfluenymfer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Baetislignende døgnfluenymfer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Leptophlebialignende døgnfluer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Nordlig marflo (Gammarus lacustris)
Snegler, flate (Gastropoda Samlegruppe)
Snegler, høye (Gastropoda Samlegruppe)
Igler (Hirudinea)
Fåbørstemark (Oligochaeta)
Lange, slanke steinfluenymfer (Plecoptera Samlegruppe)
Brune, hårete steinfluenymfer (Plecoptera Samlegruppe)
Knott (Simulidae)
Stankelbein (Tipulidae)
Vårfluelarver m/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
Vårfluelarver u/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
BEKKIS: Bunndyr
28.09.1993
Innvik skule
Floelva (Stryn, Vestland)
(1)
Andre dyr i bekken (Animalia Samlegruppe)
Gråsugge (Asellus aquaticus)
Muslinger, store (Bivalvia Samlegruppe)
Muslinger, små (Bivalvia Samlegruppe)
Fjærmygg (Chironomidae)
Baetislignende døgnfluenymfer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Leptophlebialignende døgnfluer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Flate døgnfluenymfer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Nordlig marflo (Gammarus lacustris)
Snegler, høye (Gastropoda Samlegruppe)
Snegler, flate (Gastropoda Samlegruppe)
Igler (Hirudinea)
Fåbørstemark (Oligochaeta)
Lange, slanke steinfluenymfer (Plecoptera Samlegruppe)
Brune, hårete steinfluenymfer (Plecoptera Samlegruppe)
Knott (Simulidae)
Stankelbein (Tipulidae)
Vårfluelarver m/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
Vårfluelarver u/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
Smådyr i ferskvatn
25.05.2000
Nordre Øyeren Naturinformasjonssenter
Nordre Øyeren og Sørumsneset naturreserv (Lillestrøm, Akershus)
(NØN 1 )
Midd (Acari)
Beinfisk (Actinopterygii)
Vannlopper (Cladocera)
Buksvømmere (Corixidae)
Stikkemygg (Culicidae)
Tovinger (Diptera)
Vannkalver (Dytiscidae)
Døgnfluer (Ephemeroptera)
Vannløpere (Gerridae)
Virvlere (Gyrinidae)
Vannkjærer (Hydrophilidae)
Damsnegl (Lymnaeidae)
Fåbørstemark (Oligochaeta)
Skivesnegl (Planorbidae)
Vårfluer (Trichoptera)
Smådyr i ferskvatn
15.06.2000
Nordre Øyeren Naturinformasjonssenter
Nordre Øyeren og Sørumsneset naturreserv (Lillestrøm, Akershus)
(NØN 1 )
Midd (Acari)
Edderkopper (Araneae)
Gråsugge (Asellus aquaticus)
Muslinger (Bivalvia)
Vannlopper (Cladocera)
Buksvømmere (Corixidae)
Stikkemygg (Culicidae)
Vannkalver (Dytiscidae)
Døgnfluer (Ephemeroptera)
Vannløpere (Gerridae)
Vannkjærer (Hydrophilidae)
Damsnegl (Lymnaeidae)
Ryggsvømmere (Notonectidae)
Fåbørstemark (Oligochaeta)
Steinfluer (Plecoptera)
Vårfluer (Trichoptera)
BEKKIS: Bunndyr
07.06.1999
Mosvik skole
Stamtjernbekken (Inderøy, Trøndelag)
(Stasjon 4 )
Gråsugge (Asellus aquaticus)
Muslinger, store (Bivalvia Samlegruppe)
Muslinger, små (Bivalvia Samlegruppe)
Fjærmygg (Chironomidae)
Flate døgnfluenymfer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Leptophlebialignende døgnfluer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Baetislignende døgnfluenymfer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Nordlig marflo (Gammarus lacustris)
Snegler, høye (Gastropoda Samlegruppe)
Snegler, flate (Gastropoda Samlegruppe)
Igler (Hirudinea)
Mygg (Nematocera)
Fåbørstemark (Oligochaeta)
Lange, slanke steinfluenymfer (Plecoptera Samlegruppe)
Brune, hårete steinfluenymfer (Plecoptera Samlegruppe)
Stankelbein (Tipulidae)
Vårfluelarver u/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
Vårfluelarver m/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
Smådyr i ferskvatn
22.08.2000
Slemmestad ungdomsskole
Bøbekken (Asker, Akershus)
Midd (Acari)
Libeller (Anisoptera)
Fjærmygg (Chironomidae)
Buksvømmere (Corixidae)
Cyclopoida
Dafnier (Daphnia)
U-mygg (Dixidae)
Vannkalver (Dytiscidae)
Døgnfluer (Ephemeroptera)
Snegler (Gastropoda)
Vannløpere (Gerridae)
Igler (Hirudinea)
Fåbørstemark (Oligochaeta)
Steinfluer (Plecoptera)
Vårfluer (Trichoptera)
Smådyr i ferskvatn
07.06.2000
Hvam videregående skole
Gårdsdam - Hvam vgs. (Nes, Akershus)
(Dammen )
Midd (Acari)
Libeller (Anisoptera)
Edderkopper (Araneae)
Vannlopper (Cladocera)
Hoppekreps (Copepoda)
Buksvømmere (Corixidae)
Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe)
Vannkalver (Dytiscidae)
Døgnfluer (Ephemeroptera)
Vannløpere (Gerridae)
Mygg (Nematocera)
Ryggsvømmere (Notonectidae)
Vårfluer (Trichoptera)
Vårfluelarver m/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
Vannymfer (Zygoptera)
Smådyr i ferskvatn
06.09.1999
Samfundets skole, avd. Søgne
Oftenesbekken (Kristiansand, Agder)
(2)
Fjærmygg (Chironomidae)
Vannløpere (Gerridae)
Vårfluelarver m/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
Smådyr i ferskvatn
13.09.1999
Lauvsnes skole
Lisselva (Flatanger, Trøndelag)
(3)
Midd (Acari)
Vannedderkopp (Argyroneta aquatica)
Stikkemygg (Culicidae)
Taglorm (Nematomorpha)
Lungesnegler (Pulmonata)
Vårfluer (Trichoptera)
Vårfluelarver m/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
Vannymfer (Zygoptera)
Smådyr i ferskvatn
28.09.1999
Skålevik skule
Apalvågen til Fjæreidvatnet (Øygarden, Vestland)
(1)
Tovinger (Diptera)
««første 1 321 - 1 335 av 1 338 siste»»