Miljolare.no

Klasse: Enfrøblader (Liliopsida)

Når kommer våren?
10.07.2019
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Hedmark)
10.07.2019 Blomstring kveke
10.07.2019 Blomstring øyentrøstslekta
 
Når kommer våren?
07.07.2019
Ottar Sætre
Sjøholt (Ørskog, Møre og Romsdal)
07.07.2019 Blomstring åkerdylle
07.07.2019 Blomstring rome
Når kommer våren?
07.07.2019
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
05.07.2019 Blomstring åkersvineblom
07.07.2019 Blomstring romefamilien
 
Når kommer våren?
06.07.2019
Marit Hansen
Lines (Åfjord, Sør-Trøndelag)
14.05.2019 Ankomst låvesvale
25.05.2019 Blomstring liljekonvall
18.05.2019 Ankomst gjøk
25.04.2019 Blomstring løvetannslekta
 
Når kommer våren?
02.07.2019
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Hedmark)
02.07.2019 Blomstring timotei
02.07.2019 Blomstring stripetorskemunn
02.07.2019 Blomstring geitrams
 
Når kommer våren?
24.06.2019
Ottar Sætre
Vaksvik (Ørskog, Møre og Romsdal)
24.06.2019 Blomstring småmarimjelle
24.06.2019 Blomstring bjørnebrodd
 
Når kommer våren?
23.06.2019
Bjørg Vaage
Haugerenga (Jevnaker, Oppland)
15.04.2019 Blomstring vårpengeurt
25.03.2019 Ankomst svarttrost
15.05.2019 Ankomst svarthvit fluesnapper
05.04.2019 Ankomst stær
06.04.2019 Ankomst rødvingetrost
30.03.2019 Ankomst rødstrupe
25.03.2019 Ankomst ringdue
27.04.2019 Blomstring marianøkleblom
17.05.2019 Blomstring liljekonvall
06.04.2019 Ankomst jernspurv
14.04.2019 Blomstring hvitveis
06.04.2019 Blomstring hestehov
22.04.2019 Blomstring gullstjerne
15.04.2019 Blomstring engfiol
25.03.2019 Sang for første gang bokfink
25.03.2019 Ankomst bokfink
06.04.2019 Blomstring blåveis
03.04.2019 Ankomst bjørkefink
22.04.2019 Bladsprett (musøre) bjørk
15.04.2019 Voksenstadiet marihøner
 
Når kommer våren?
23.06.2019
Ottar Sætre
Vaksvik (Ørskog, Møre og Romsdal)
23.06.2019 Blomstring stormarimjelle
23.06.2019 Blomstring småsyre
23.06.2019 Blomstring nattfiol
23.06.2019 Blomstring mørkkongslys
23.06.2019 Blomstring myrtistel
23.06.2019 Blomstring mjødurt
23.06.2019 Blomstring krypfredløs
23.06.2019 Blomstring gullris
23.06.2019 Blomstring flekkmarihand
23.06.2019 Blomstring fjærekoll
23.06.2019 Blomstring firkantperikum
23.06.2019 Blomstring bjørnebær
 
Når kommer våren?
21.06.2019
Ottar Sætre
Vaksvik (Ørskog, Møre og Romsdal)
20.06.2019 Blomstring lyssiv
 
Når kommer våren?
18.06.2019
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Hedmark)
18.06.2019 Blomstring vendelrot
18.06.2019 Blomstring stornesle
18.06.2019 Blomstring hundegras
 
Planteregistreringer
14.06.2019
Stryn vidaregåande skule
Langedalselva ved Karbø (Stranda, Møre og Romsdal)
Jonsokkoll (Ajuga pyramidalis)
Marikåpe (Alchemilla sp.)
Hvitbladtistel (Cirsium heterophyllum)
Mjødurt (Filipendula ulmaria)
Skogstorkenebb (Geranium sylvaticum)
Firkantperikum (Hypericum maculatum)
Tiriltunge (Lotus corniculatus)
Hårfrytle (Luzula pilosa)
Stormarimjelle (Melampyrum pratense)
Bakkesoleie (Ranunculus acris)
Engsyre (Rumex acetosa)
Rød jonsokblom (Silene dioica)
Løvetannslekta (Taraxacum)
Rødkløver (Trifolium pratense)
Vendelrot (Valeriana sambucifolia)
 
Når kommer våren?
12.06.2019
Charlotte Bakke
Haukesjø-området (Siljan, Telemark)
04.06.2019 Blomstring skogstjerne
04.06.2019 Blomstring myrfiol
04.06.2019 Blomstring maiblom
 
Når kommer våren?
11.06.2019
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
11.06.2019 Voksenstadiet tistelsommerfugl
11.06.2019 Blomstring flekkmarihand
 
Når kommer våren?
10.06.2019
Ottar Sætre
Vaksvik (Ørskog, Møre og Romsdal)
10.06.2019 Blomstring hvit skogfrue
10.06.2019 Blomstring bergfrue
Når kommer våren?
04.06.2019
Tove Hamre
Bakketun (Eidskog, Hedmark)
04.06.2019 Blomstring skogstorkenebb
04.06.2019 Blomstring maiblom
04.06.2019 Blomstring krypsoleie
04.06.2019 Blomstring jonsokkoll
04.06.2019 Blomstring hagelupin
 
1-15 av 4189 siste»»