Miljolare.no

Art: Nattfiol (Platanthera bifolia)

Når kommer våren?
24.06.2023
Ottar Sætre
Tresfjord (Vestnes, Møre og Romsdal)
24.06.2023 Blomstring hanekam
24.06.2023 Blomstring linnea
24.06.2023 Blomstring nattfiol
24.06.2023 Blomstring stjernesildre
24.06.2023 Blomstring svarttopp
24.06.2023 Ankomst tornsanger
24.06.2023 Sang for første gang tornsanger
 
Når kommer våren?
26.06.2022
Ottar Sætre
Dyrkorn (Fjord, Møre og Romsdal)
26.06.2022 Blomstring rundbelg
26.06.2022 Blomstring skogsalat
26.06.2022 Voksenstadiet admiral
26.06.2022 Blomstring gulflatbelg
26.06.2022 Blomstring nattfiol
26.06.2022 Blomstring skogsvinerot
26.06.2022 Blomstring småmarimjelle
Når kommer våren?
29.06.2020
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
29.06.2020 Blomstring firkantperikum
29.06.2020 Blomstring nattfiol
 
Når kommer våren?
22.06.2020
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
22.06.2020 Blomstring nattfiol
22.06.2020 Blomstring legevintergrønn
 
Når kommer våren?
23.06.2019
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
23.06.2019 Blomstring bjørnebær
23.06.2019 Blomstring firkantperikum
23.06.2019 Blomstring fjærekoll
23.06.2019 Blomstring flekkmarihand
23.06.2019 Blomstring gullris
23.06.2019 Blomstring krypfredløs
23.06.2019 Blomstring mjødurt
23.06.2019 Blomstring myrtistel
23.06.2019 Blomstring mørkkongslys
23.06.2019 Blomstring nattfiol
23.06.2019 Blomstring småsyre
23.06.2019 Blomstring stormarimjelle
 
Når kommer våren?
11.06.2018
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
11.06.2018 Blomstring blåkoll
11.06.2018 Blomstring myrtistel
11.06.2018 Blomstring nattfiol
 
Når kommer våren?
11.06.2018
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
11.06.2018 Blomstring hønsegras
11.06.2018 Blomstring nattfiol
09.06.2018 Blomstring skogsalat
09.06.2018 Blomstring tungrasslekta
 
Når kommer våren?
18.06.2017
Ottar Sætre
Dyrkorn (Fjord, Møre og Romsdal)
18.06.2017 Blomstring fuglevikke
18.06.2017 Blomstring grasstjerneblom
18.06.2017 Blomstring gulflatbelg
18.06.2017 Blomstring korsved
18.06.2017 Blomstring kratthumleblom
18.06.2017 Blomstring krattmjølke
18.06.2017 Blomstring legeveronika
18.06.2017 Blomstring nattfiol
18.06.2017 Blomstring rundbelg
18.06.2017 Blomstring skogsalat
18.06.2017 Blomstring småmarimjelle
18.06.2017 Blomstring vivendel
18.06.2017 Blomstring roseslekta
 
Når kommer våren?
26.06.2016
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
23.06.2016 Blomstring fjærekoll
26.06.2016 Blomstring kystmaure
26.06.2016 Blomstring nattfiol
 
Når kommer våren?
22.06.2016
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
21.06.2016 Blomstring blåkoll
21.06.2016 Blomstring nattfiol
18.06.2016 Blomstring stemorsblom
Når kommer våren?
07.06.2016
Charlotte Bakke
Klokkerholmen (Porsgrunn, Telemark)
05.06.2016 Blomstring nattfiol
05.06.2016 Blomstring småsmelle
 
Når kommer våren?
15.07.2015
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
14.07.2015 Blomstring nattfiol
Når kommer våren?
08.07.2015
Ottar Sætre
Vaksvik (Ålesund, Møre og Romsdal)
08.07.2015 Blomstring gullris
08.07.2015 Blomstring nattfiol
 
Når kommer våren?
22.06.2014
Ottar Sætre
Sjøholt (Ålesund, Møre og Romsdal)
22.06.2014 Blomstring nattfiol
22.06.2014 Blomstring bjørnebærslekta
 
Når kommer våren?
17.06.2014
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
17.06.2014 Blomstring blåtopp
17.06.2014 Blomstring hvitbladtistel
17.06.2014 Blomstring nattfiol
17.06.2014 Blomstring tungras