Miljolare.no

Underorden: Libeller (Anisoptera)

  • Libeller (Anisoptera) Brage Førland
  • Aeshnoidea
  • Cordulegasteroidea
  • Libelluloidea
  • Libellulidae Narve Brattenborg
  • Svart høstlibelle (Sympetrum danae) Frode Falkenberg (12.08.2006)