Miljolare.no

Art: Høstvasshår (Callitriche hermaphroditica)

Rødlistestatus: Nær truet

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse    Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie     Maskeblomstfamilien (Plantaginaceae)
Slekt      Vasshårslekta (Callitriche)
Art       Høstvasshår (Callitriche hermaphroditica)