Miljolare.no

Art: Klovasshår (Callitriche hamulata)

Klovasshår (Callitriche hamulata)

I Norge finnes 6 vasshår-arter, med klovasshår som den vanligste. Plantene er lysegrønne og spinkle, men kan danne store såter i innsjøer og elver. Klovasshår er først og fremst en undervannsplante som kan bli ca. 1m lang, ofte lite forgreinet med 10-30mm lange, smale motsatte blad. Bladendene er formet som en klo. Fruktene sitter ved bladbasis, ofte bare en ved hvert bladpar. Klovasshår kan forveksles med andre arter i slekta, først og fremst småvasshår, dikevasshår og sprikevasshår. Klovasshår er forholdsvis vanlig i hele landet, helst i næringsfattige innsjøer og elver. Ikke i forsuret vann.

Forvekslingsarter: Dikevasshår (Callitriche stagnalis), Småvasshår (Callitriche verna), Sprikevasshår (Callitriche cophocarpa)

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse    Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie     Maskeblomstfamilien (Plantaginaceae)
Slekt      Vasshårslekta (Callitriche)
Art       Klovasshår (Callitriche hamulata)